Kezdőlap  

 

Feliratkozás a hírlevélre

Kérjük írja be e-mail címét a mezőbe, és nyomja meg a "Feliratkozom" gombot!

 

2017. január

2017. február

2017. március

2017. április

2017. május

2017. június

2017. július

2017. augusztus

2017. szeptember

2016. október

2017. november

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi hírek Baranyából

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírlevele

 

2016. december

 

Év végi mérleg

 

E fejezetben röviden összefoglaljuk, hogy természetvédelmi és szemléletformáló munkánk során milyen eredményeket értünk el 2016-ban. Örömmel adhatjuk hírül, hogy az éves munkatervekben foglalt célkitűzéseket maradéktalanul teljesítettük, esetenként még a tervezetteknél jóval többet is meg tudtunk valósítani.

 

Szemléletformálás, önkéntesek

 

Összesen 10 alkalommal vettünk részt önálló standdal más szervezetek által lebonyolított rendezvényeken (pl. Zöld Családi Nap, Föld Napja, Szamárfül Fesztivál). Természetvédelmi témájú előadásokat 20 alkalommal tartottunk részben iskolákban, részben más helyszíneken a felnőttek részére. Madárismertető kirándulás lebonyolításában 2 esetben működtünk közre, és 7 alkalommal gyűrűzési bemutatókon fogadtuk az érdeklődőket. Gyakorlati madárvédelmi feladatokra építve (odúkihelyezés, téli madáretetés) 2 óvodában foglalkoztunk a kicsikkel, az oktatási intézményekben 3 vetélkedő lebonyolításában segédkeztünk. Megszerveztük a sumonyi madárgyűrűző táborokat, melyek összesen 168 napon keresztül működtek, munkájukban 175 fő vett részt. A fiatalok a táborozások során a madárvonulás-kutató állomás épületeinek felújításában és a halastórendszer nádasában kiépített hálóállások karbantartásában is segédkeztek. Önálló rendezvényeink és akcióink során (Fülemülék Éjszakája, Madármegfigyelő Napok, Békásztalálkozó stb.) nemcsak a fiatalokat, hanem a lakosság egészét is megszólítottuk. Az iskolai környezeti nevelési programok támogatása érdekében 2 újabb általános iskolával kötöttünk együttműködési szerződést. Az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban a diákok önkéntes munkájának megszervezésére pedig újabb középiskolával kötöttünk megállapodást. Tanulmányi időszakban folyamatosan küldtük ismeretterjesztő anyagainkat a velünk kapcsolatban álló oktatási intézményekhez. Gyurgyalagvédelmi tevékenységünk bemutatásához plakátot, a gólyák védelmének népszerűsítéséhez matricát és könyvjelzőt készíttettünk. A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában egy tájékoztató füzetet adtunk ki, melyben munkánk legfontosabb elemeit mutatjuk be.

A rendezvényeken, akciókon vezetett látogatókönyvünket 2743 fő írta alá. A tényleges résztvevők száma kb. 3200 fő lehetett.

A végzett munkának köszönhetően az MME Baranya Megyei Csoportjának taglétszáma 20 fővel (jelenleg 770 fő), a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány önkénteseinek száma 26 fővel (jelenleg 149 fő) növekedett.

 

  1. kép: Madárvédelmi foglalkozás a szavai óvodában (Fotó: Bank László)

 

Madárállomány felmérések és a kapcsolódó védelmi programok

 

Költési időszakban a teljes megyére kiterjedően ismét elvégeztük a kárókatona, a szürke gém (erdei telepek), a fehér gólya, a gyurgyalag, a partifecske és a vetési varjú fészkelő állományainak felmérését. A füsti és molnárfecskék mennyiségi viszonyait 8 településen vizsgáltuk. A vízimadarakra irányuló havi felméréseket 3 erre a célra kijelölt halastavon folytattuk. A Mindennapi Madaraink Monitoringja és a Madáratlasz Program keretében a gyakori, illetve a megyében fészkelő összes madárfaj elterjedésére vonatkozóan szolgáltattunk adatokat. Önkénteseink 2800 madárfaunisztikai jelentésben számoltak be megfigyeléseik eredményeiről, melyek 29 ezer adatot tartalmaztak. Valamennyi adatot rögzítettük számítógépes nyilvántartásunkban.

A felmérések során felszínre került problémákat lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk megoldani (pl. a villanyoszlopokra épült új gólyafészkek fészektartóra történő helyezése, a növényzettel benőtt gyurgyalagos partfalak karbantartása). Ezek megvalósítása érdekében a gazdálkodó szervezetekkel (áramszolgáltató, területek tulajdonosai, kezelői stb.) és az illetékes természetvédelmi hatósággal folyamatos kapcsolatot tartottunk, és egyeztettük a legfontosabb védelmi teendőket. Az alapvető problémákat csaknem minden esetben sikerrel oldottuk meg.

A felmérések új adataival kiegészítettük térinformatikai adatbázisainkat. Ezek az egyes fajokkal kapcsolatos információkat (pontos, hely, költési eredmények stb.) a kezdetektől fogva tartalmazzák, az elterjedési viszonyokat térképileg ábrázolják, s alapjául szolgálnak a további védelmi tevékenységünkhöz.

 

  2. kép: A füsti fecskék száma drasztikusan csökkent 2016-ban (Fotó: Bank László)

 

Ragadozómadár-védelem

 

A téli fészektérképezések során kb. 12 ezer hektár erdőt vizsgáltunk át, elsősorban azokat az erdőrészeket, ahol a fokozottan védett madárfajok új fészkeit gyanítottuk. A munka eredményeként összesen 3 fekete gólya, 3 vörös kánya, 8 barna kánya, 1 békászó sas és 8 rétisasfészket találtunk valamint felfedeztük a vándorsólymok negyedik baranyai fészkelőhelyét is. Ezekkel együtt már 129 fészek szerepel megyei nyilvántartásunkban. A megtalált új fészkek védelmét egyeztettük az illetékes hatóságokkal (erdészeti, természetvédelmi). Költési időszakban folyamatosan ellenőriztük a vörös és barna kányák, a rétisasok, a békászó sasok, a vándorsólymok és a fekete gólyák fészkeit, valamint a vörös vércsék számára kihelyezett költőodúkat. Az ellenőrzéseknek köszönhetően az egyes fajok költési sikereiről pontos információkkal rendelkezünk.

Kora tavasszal műfészket építettünk egy leszakadt feketególya-fészek közelében, amit tavaszi visszaérkezésükkor a gólyák azonnal elfoglaltak. A vörös vércsék számára újabb 238 db költőodút helyeztünk ki, melyek összes száma év végére már elérte a 395 db-ot. Bekapcsolódtunk a ragadozó madarak telelő állományainak felmérésébe (sasszinkron). A január közepén tartott számlálás során Baranyában összesen 145 db 2,5 x 2,5 km-es kvadrátban végeztünk terepbejárásokat. Vizsgáltuk az általunk veszélyesnek tartott 120 kV-os távvezetékek nyomvonalait. Ennek eredményeként két olyan szakaszt találtunk, ahol jelentős számban pusztulnak el áramütés következtében a madarak, elsősorban a ragadozók. E szakaszok oszlopainak leszigetelése érdekében már egyeztettünk az áramszolgáltatóval, aki ígéretet tett a munkák elvégzésére.

 

  3. kép: A vércseodúk tetejének belső felére felszerelt tükörrel a költések menete gyorsan ellenőrizhető (Fotó: Bank László)

 

Gyöngybagolyvédelem és kisemlőskutatás

 

A lezárt templomtornyokba újabb 4 költőládát helyeztünk ki, így márciustól már 161 mesterséges fészkelőhely várta költésre a baglyokat. A ládákat áprilistól kezdve október végéig rendszeresen ellenőriztük, így pontos információkkal rendelkezünk a költések eredményességéről. Rögzítettük a lerakott tojások számát, a kelési sikert (lerakott tojások és kikelt tojások aránya), a kirepülési sikert (kikelt fiókák és kirepült fiókák aránya) és a szaporodási sikert (lerakott tojások és kirepült fiókák aránya). Az ellenőrzések során 60 pár gyöngybagoly és 11 pár macskabagoly megtelepedését könyvelhettük el, de a ládafoglaló ragadozók között már 2 pár vörös vércse is szerepelt. A gyöngybaglyok esetében a párok 25%-a költött kétszer. Az eredményes költések során 295 gyöngybagoly-, 27 macskabagoly- és 6 vörösvércse-fióka repült ki, ami lényegesen jobb eredmény a tavalyinál. Az összes kirepülő fiókát meggyűrűztük. Nyilvántartást vezettünk a gyöngybaglyok elpusztulásainak okairól (áramütés, autó által elütés stb.) és arról, hogy a kézre került madarak viseltek-e gyűrűt vagy sem.

A baglyok költőhelyein rendszeresen összegyűjtöttük a köpeteket. Egy-egy helyen esetenként igen jelentős mennyiségű anyag birtokába jutottunk. A mintákat kiértékelésre átadtuk a Pécsi Tudományegyetem erre a célra szakosodott oktatóinak, valószínűleg több évnyi munkát biztosítva számukra. A köpetminták mennyisége a vércseodúknál gyűjtött anyaggal együtt 140-160 körülire tehető.

 

  4. kép: Gyöngybagolyfiókák (Fotó: Treitz Tamás)

 

Énekesmadár telepítés, téli madáretetés

 

Az év folyamán 31 énekesmadár odútelepen 435 db odút gondoztunk. Ezekből 218 db-ot (50,1%) foglaltak el költésre a madarak. Összesen 13 faj költését regisztráltuk.

A téli madáretetéshez 34 mázsa napraforgót szereztünk be és osztottunk szét magigénylő önkénteseink között. A magot mindenki számára beszerzési áron biztosítottuk.

 

  5. kép: Fészekodú kerítésoszlopra is felszerelhető (Fotó: Bank László)

 

Kétéltű- és hüllővédelem

 

Tavasszal ismét békamentést szerveztünk Orfűn és a sikondai tavaknál. A munka során Orfűn 720, Sikondán 1383 békát, zömmel barna varangyot mentettünk.

Továbbra is gyűjtöttük az adatokat a megye kétéltű- és hüllőfaunájának elterjedési viszonyairól. Az új adatokat rögzítettük nyilvántartásainkban.

 

  6. kép: Napozó mocsári teknős (Fotó: Ónodi Miklós)

 

Tájékoztatás, kapcsolatok

 

Havi hírleveleinket 33 szerkesztőséghez és közel 2 ezer magánszemélyhez juttattuk el. A www.baranyamadar.hu weboldalunkat folyamatosan frissítettük az új információkkal. A honlapon közel 10 ezer látogató ismerkedett eredményeinkkel.

 

Madarakat is mentettünk

 

Az év folyamán folyamatosan kaptunk értesítést sérült, beteg vagy legyengült madarakról. Leggyakrabban fészekből kiesett fiókák, autónak, ablaknak vagy épületnek ütközött madarak mentéséhez kérték segítségünket, de áramütésben megsérült példányok is bőven akadtak. Több esetben épületek belsejébe tévedt madarak befogását is meg kellett oldanunk.

Mentési tevékenységünk 32 madárfaj 81 példányára terjedt ki. A kezünkbe került legapróbb madár a csicsörke (13-15 gramm), a legnagyobb termetű a rétisas (5-6 kg) volt. Az épületekbe tévedt, majd befogott madarak azonnal visszanyerték szabadságukat. A fészekből kiesett fiókákat a legtöbb esetben sikeresen felneveltük. Viszonylag jó eredményeket értünk el az ütközésekben megsérült madarak ápolása terén, míg az áramütött madarak jelentős része menthetetlennek bizonyult.

Önkénteseink áldozatos munkájának köszönhetően összesen 55 példányt (67,9%) juttatunk vissza a természetbe, ami nagyon jó mentési eredménynek számít. A sérült madarak közül 21 példány (25,9%) pusztult el, míg 5 példányt (6,2%) sikerült ugyan megmenteni, de sérüléseik miatt már nem engedhetők többé szabadon. Ezeket a példányokat madármenhelyeken helyeztük el.

 

  7. kép: A ragadozó madarak közül leggyakrabban az egerészölyv kerül sérülten emberkézre (Fotó: Laczik Dénes)

 

Áttelelő gólya

 

Úgy tűnik az idei télen sem maradunk gólya nélkül. A hónap folyamán több alkalommal Berkesden figyeltek meg egy madarat. Egyelőre jól bírja a telet, a mezőkön és a csordogáló vízfolyások mentén még meg tudja szerezni a létfenntartásához szükséges táplálékot. Reméljük, hogy szerencséje lesz, és megéri a tavaszt.

 

Minden kedves olvasónknak eredményekben gazdag, boldog újévet kívánunk!

 

 

Vissza a lap tetejére

 

            

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós, Völgyi Sándor