Kezdőlap  

 

Feliratkozás a hírlevélre

Kérjük írja be e-mail címét a mezőbe, és nyomja meg a "Feliratkozom" gombot!

 

2018. január

2018. február

2018. március

2018. április

2018. május

2018. június

2018. július

2018. augusztus

2018. október

2018. október

2018. november

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi hírek Baranyából

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírlevele

 

2017. december

 

Eredményeink 2017-ben

 

Hírlevelünkben röviden összefoglaljuk, hogy természetvédelmi és szemléletformáló munkánk során milyen eredményeket értünk el 2017-ben.

 

Szemléletformálás, önkéntesek

 

Összesen 7 alkalommal vettünk részt saját standdal más szervezetek által lebonyolított rendezvényeken (pl. Föld Napja, Szamárfül Fesztivál). A madarak és a természet védelmét önálló rendezvényeinken is (Fülemülék Éjszakája, Békásztalálkozó stb.) népszerűsítettük.

 

  1. kép: Fülemülék Éjszakája Mohácson (Fotó: Schwarzkopf Ágnes)

 

Természetvédelmi témájú előadásokat, foglalkozásokat 22 alkalommal tartottunk elsősorban az oktatási intézményekben és az óvodákban. Madárismertető kirándulás lebonyolításában 2 esetben segédkeztünk, 7 alkalommal pedig gyűrűzési bemutatókon fogadtuk az érdeklődőket. Megszerveztük a sumonyi madárgyűrűző táborokat, melyek összesen 175 napon keresztül működtek, és munkájukban 200 fő vett részt. Tanulmányi időszakban folyamatosan küldtük ismeretterjesztő anyagainkat a velünk kapcsolatban álló oktatási intézményekhez. Gyöngybagolyvédelmi tevékenységünk bemutatásához plakátot, könyvjelzőt és matricát, míg a gólyák védelmének népszerűsítéséhez plakátot gyártattunk.

A rendezvényeken, akciókon vezetett látogatókönyvünket 2653 fő írta alá. A tényleges érdeklődők száma kb. 3000 fő lehetett.

Kapcsolatrendszerünk bővülésének köszönhetően az MME Baranya Megyei Csoportjának taglétszáma 804 főre, a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány önkénteseinek száma pedig 150 főre nőtt.

 

Madárállomány felmérések

 

Költési időszakban a teljes megyére kiterjedően ismét elvégeztük a kárókatona, a szürke gém (erdei telepek), a fehér gólya és a vetési varjú fészkelő állományainak felmérését. A füsti és molnárfecskék mennyiségi viszonyait 7 településen vizsgáltuk. A vízimadarakra irányuló havi felméréseket 3 erre a célra kijelölt halastavon folytattuk. A Mindennapi Madaraink Monitoringja és a Madáratlasz Program keretében a gyakori, illetve a megyében fészkelő összes madárfaj elterjedésére vonatkozóan szolgáltattunk értékes adatokat. Önkénteseink 3200 madárfaunisztikai jelentésben számoltak be megfigyeléseik eredményeiről, melyek 27 ezer adatot tartalmaztak.

 

  2. kép: Az idén 52 esetben neveltek fel a gólyaszülők 3 fiókát (Fotó: Kovács Nándor)

 

A felmérések új adataival kiegészítettük térinformatikai adatbázisainkat. Ezek az egyes fajokkal kapcsolatos információkat (pontos hely, költési eredmények stb.) a kezdetektől fogva tartalmazzák, az elterjedési viszonyokat térképileg ábrázolják, és alapul szolgálnak a további védelmi tevékenységünkhöz.

 

Ragadozómadár-védelem

 

A téli fészektérképezések során kb. 8 ezer hektár erdőt vizsgáltunk át, elsősorban azokat az erdőrészeket, ahol a fokozottan védett madárfajok új fészkeit gyanítottuk. A munka eredményeként összesen 4 fekete gólya, 3 vörös kánya, 5 barna kánya és 9 rétisasfészket találtunk. A korábban nyilvántartásba vett fészkek közül 22 semmisült meg. Jelenleg 128 fészket tartunk rendszeres megfigyelés alatt.

A megtalált új fészkek védelmét egyeztettük az illetékes hatóságokkal (erdészeti, természetvédelmi). Költési időszakban folyamatosan ellenőriztük a fokozottan védett fajok ismert fészkeit és a vörös vércsék számára kihelyezett költőodúkat. Az ellenőrzéseknek köszönhetően az egyes fajok költési sikereiről pontos információkkal rendelkezünk.

Az év folyamán a vörös vércsék számára újabb 172 költőodút helyeztünk ki, így az odúk száma december végére már 570-re nőtt. Bekapcsolódtunk a ragadozó madarak telelő állományainak felmérésébe (sasszinkron). A január közepén tartott számlálás során Baranyában összesen 115 db 2,5 x 2,5 km-es kvadrátban végeztünk megfigyeléseket. Sátorhely környékén vizsgáltuk a 120 kV-os távvezetékek nyomvonalait, ahol ismét jelentős madárelhullást tapasztaltunk. E szakaszok oszlopainak leszigetelése érdekében már egyeztettünk az áramszolgáltatóval.

 

  3. kép: 2017-ben a vörös kányák összes költése sikeresnek bizonyult (Fotó: Barcánfalvi Péter)

Gyöngybagolyvédelem és kisemlőskutatás

 

A templomtornyokba és a padlásokra kihelyezett 163 költőládából 82 db-ot foglaltak el a baglyok. Összesen 74 pár gyöngybagoly és 13 pár macskabagoly megtelepedését rögzítettük. A macskabaglyok kirepülése után ezúttal 5 helyen fészkeltek gyöngybaglyok is. A gyöngybaglyok esetében a párok 27,0%-a költött kétszer. Az eredményes költések során 405 gyöngybagoly- és 34 macskabagoly-fióka repült ki, ezzel a védelmi program harmadik legeredményesebb évét zártuk.

A baglyok költőhelyein rendszeresen összegyűjtöttük a köpeteket. A mintákat kiértékelésre átadtuk a Pécsi Tudományegyetem szakembereinek. A köpetminták száma a vércseodúknál gyűjtött anyaggal együtt 200-220 körülire tehető.

Nyilvántartásunkban rendszereztük a köpetekből kiértékelt kisemlősök adatait 2015-ig bezárólag. Egyes élőhelyekről már 30 év hosszúságú adatsorok állnak rendelkezésünkre a zsákmányállatok elterjedési és gyakorisági viszonyaival kapcsolatban.

 

  4. kép: Tollasodó gyöngybagolyfiókák az egyik költőládában (Fotó: Völgyi Sándor)

Énekesmadár telepítés, téli madáretetés

 

A gondozásunkban lévő 27 baranyai énekesmadár odútelepen idén 290 db odút ellenőriztünk rendszeresen. Ezekből 172 db-ot (59,3%) foglaltak el költésre a madarak. Összesen 11 faj költését regisztráltuk. A leggyakoribb odúfoglaló faj ezúttal is a széncinege volt.

A téli madáretetéshez 32 mázsa napraforgót szereztünk be és osztottunk szét magigénylő önkénteseink között. A magot mindenki számára a beszerzési áron biztosítottuk.

 

  5. kép: Birtokunkba jutott egy 100 éves madáretető (Fotó: Korda Rudolf)

Madármentés

 

Az ősz végén a természetvédelmi hatóság engedélyezte a Szigetvári Madármentő Állomás működését, ezzel újabb lehetőséghez jutottunk a sérült, beteg vagy legyengült madarak gondozása terén. Az itt kialakított röpdékben, tágas ketrecekben egyidejűleg 20-30 madár elhelyezése is megoldható, és biztosított az állatorvosi felügyelet is. A későbbi fejlesztésekkel, az eszközpark bővítésével pedig növelni tudjuk a madármentési munka hatékonyságát, s remélhetőleg az itt elhelyezett madarakat egyre nagyobb számban tudjuk visszaengedni a természetbe.

Az év folyamán kapott értesítések nyomán a madarak közel kétharmada már Szigetvárra került. Leggyakrabban ezúttal is fészekből kiesett fiókák, autónak, ablaknak vagy épületnek ütközött madarak mentéséhez kérték segítségünket, míg a ragadozó madarak esetében főleg áramütésben megsérült példányok kerültek hozzánk. Néhány alkalommal az épületek belsejébe tévedt madarak befogását is meg kellett oldanunk.

Mentési tevékenységünk 30 madárfaj 79 példányára terjedt ki. A kezünkbe került legapróbb madár az ökörszem, a legnagyobb termetű a fehér gólya volt. A ragadozó madarak és a baglyok adták a mentett madarak 45,6%-át, míg a nagytestű fajok közül a 10 gólya (2 fekete + 8 fehér) ápolása jelentett az átlagosnál nagyobb feladatot. Önkénteseink áldozatos munkájának köszönhetően 49 példányt (62,0%) juttatunk vissza a természetbe, ami nagyon jó mentési eredménynek számít. A sérült madarak közül 23 példány (29,1%) pusztult el, míg 7 példányt (8,9%) sikerült ugyan megmenteni, de sérüléseik miatt már nem engedhetők többé szabadon, illetve a szabadon engedés lehetősége csak a további ápolásuk során derül ki.

 

  6. kép: Sérült karvaly a Szigetvári Madármentő Állomáson (Fotó: Trefeli Alexandra)

Madárbarát kertek

 

Programunk elsősorban arra irányul, hogy minél több embert nyerjünk meg a madárvédelem ügyének, és segítsük őket abban, hogy a saját lakókörnyezetükben megfelelő lehetőségeket teremtsenek a madarak számára. Mesterséges fészekodúk kihelyezésével, itatók létesítésével, sövények, bokrok telepítésével, téli madáretetéssel viszonylag egyszerűen megoldható a feladat. Az erőfeszítéseket elismerő táblával jutalmazzuk.

A programba regisztráltak közül az év folyamán 5 magánszemélynek és 3 intézménynek adtuk át "Madárbarát kert" táblát. Velük együtt 153-ra bővült a táblatulajdonosok köre Baranya megyében.

 

Kétéltű- és hüllővédelem

 

Tavasszal ismét békamentést szerveztünk Orfűn és a sikondai tavaknál. A munka során Orfűn 1235, Sikondán 1034 békát, zömmel barna varangyot mentettünk. A békamentések 1995-ös kezdete óta eddig 97 306 példányt mentettünk összesen. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a békák száma jelentősen megcsappant, a mentett egyedszám a korábbi 3-5 ezres átlagot meg sem közelíti az utóbbi öt évben.

Faunisztikai feltáró munkánk során (községhatáros ponttérképezés) ezúttal a megye északi részén (Mágocs környéke) végeztünk terepbejárásokat. Annak ellenére, hogy a csapadékszegény nyári időjárás nem kedvezett a felmérésnek, értékes adatokkal egészítettük ki a meglévő adatbázisainkat.

 

  7. kép: Zöld varangyok násza (Fotó: Hegyi Gyula)

 

Tájékoztatás, kapcsolatok

 

Havi hírleveleinket 29 szerkesztőséghez és 2200 magánszemélyhez juttattuk el. A www.baranyamadar.hu weboldalunkat folyamatosan frissítettük az új információkkal. A honlapon 7 ezer látogató ismerkedett eredményeinkkel.

 

Minden kedves olvasónknak eredményekben gazdag, boldog újévet kívánunk!

 

 

Vissza a lap tetejére

 

            

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós, Völgyi Sándor