Kezdőlap  

 

Feliratkozás a hírlevélre

Kérjük írja be e-mail címét a mezőbe, és nyomja meg a "Feliratkozom" gombot!

 

2019. október

2019. november

2020. január

2020. február

2020. március

2020. április

2020. május

2020. június

2020. július

2020. augusztus

2020. szeptember

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi hírek Baranyából

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírlevele

 

2019. december

 

Eredményeink 2019-ben

 

Hírlevelünkben röviden összefoglaljuk, hogy természetvédelmi és szemléletformáló munkánk során milyen eredményeket értünk el 2019-ben.

Madármentés

A Szigetvári Madármentő Állomáson a gondozásra szoruló madarak számára négy újabb röpdét építettünk. Ezzel jelentősen növeltük az állomás befogadó képességét. Egyidejűleg most már 40-50 madárnak is átmeneti vagy tartós otthont tudunk biztosítani.

Az állomásra idén 78 madár került. Ezek közül 61 példány (78,2%) a gondos ápolásnak köszönhetően visszanyerte szabadságát. Összesen 8 erdei fülesbagoly, 7-7 vörös vércse és széncinege, 6-6 molnárfecske és házi veréb, 5-5 egerészölyv és sarlósfecske, 4 fehér gólya, 2-2 vetési varjú és füsti fecske, továbbá 1-1 kis vöcsök, macskabagoly, örvös galamb, szarka, szajkó, csuszka, házi rozsdafarkú és kis poszáta repatriálása volt sikeres.

 

  1. kép: Macskabagoly-fiókák a mentőállomáson (Fotó: Trefeli Alexandra)

 

Sajnos 17 madár (21,8%) olyan súlyos állapotban került hozzánk, hogy életüket már nem lehetett megmenteni. Az állomáson jelenleg 20 madarat gondozunk. Többségük már nem engedhető vissza a természetbe.

Ragadozómadár-védelem

Téli időszakban folytattuk a fokozottan védett madárfajok fészkeinek felderítését a megye erdőségeiben. A régi és új revírekben összesen 9 fekete gólya, 4 vörös kánya, 13 barna kánya és 10 rétisasfészket találtunk. A korábban nyilvántartásba vett fészkek közül 25 semmisült meg. Jelenleg 142 fészket tartunk rendszeres megfigyelés alatt.

Január elején a nemzetközi számláláshoz kapcsolódóan a vörös kányák telelő állományát vizsgáltuk. A felmérés eredményeként 48 vörös kánya mellet 2 áttelelő barna kányát is sikerült megfigyelnünk. A vizsgált időszakban a Magyarországon regisztrált vörös kányák 85,7%-a Baranyában telelt.

 

  2. kép: Vörös kányát támadó dolmányos varjak (Fotó: Papp Zoltán)

 

Az országos programhoz kapcsolódva január közepén ismét megszerveztük a megyében telelő sasok állományfelmérését, de számlálás során a távcsöveink elé került gyakoribb ragadozó madarak adatait is feljegyeztük. Baranyában összesen 249 db 2,5 x 2,5 km-es kvadrátban végeztünk terepbejárásokat, és 11 madárfaj 569 példányát figyeltük meg.

Január utolsó harmadában az erdei fülesbaglyok téli csoportosulásait vizsgáltuk. A munka során összesen 84 helyszínt kutattunk át részletesen. Ezek közül 36 helyen találtunk baglyokat, ahol a számlálás pillanatában 803 erdei fülesbagoly tartózkodott.

Költési időszakban folyamatosan ellenőriztük a fokozottan védett fajok ismert fészkeit. Az ellenőrzéseknek köszönhetően tudjuk, hogy a sikeres költések eredményeként 1 békászósas-, 10 vándorsólyom-, 12 vöröskánya-, 16 feketególya- és 41 rétisasfióka repült ki a baranyai fészkekből.

Idén a vörös vércsék számára kihelyezett költőodúkban 188 pár vércse és 8 pár erdei fülesbagoly telepedett meg. A vércsék száma 129,3%-kal nőtt a 2018. évihez képest. A sikeres költések eredményeként 546 fióka repült ki. Az ősz folyamán újabb 45 műfészket helyeztünk ki, így jövőre már 756 odú várja költésre a madarakat.

Áramütés-megelőzés

Örvendetés előrelépés történt a veszélyes távvezetékszakaszok madárbaráttá történő átalakítása terén. Az áramszolgáltató az év folyamán leszigetelte a Sátorhely-Majs települések határában húzódó, mintegy 6 km hosszú 20 kV-os távvezetékszakasz oszlopait, ahol korábban jelentős számban pusztultak el ragadozó madarak áramütés következtében. A munka elvégzésével a megye legkritikusabb távvezetékszakaszát sikerült semlegesíteni. Szederkény határában pedig az M60-as autópálya melletti 20 kV-os hálózat oszlopain végeztek hasonló munkát. Ezek az oszlopok elsősorban a közelben költő vércsék számára voltak veszélyesek. A fentieken kívül néhány baglyos fészkelőhely és gólyafészek mellett a transzformátoroszlopokra felszerelt kiülő szerkezetekkel, ill. az oszlopok leszigetelésével hárította el a közvetlen veszélyt az áramszolgáltató.

 

  3. kép: Ilyen látvánnyal a sátorhely-majsi szakaszon remélhetőleg nem találkozunk többé (Fotó: László Csaba)

 

Ősszel a Kölked - Mohács - Nagynyárád térségében található távvezetékek nyomvonalain végeztünk ismét terepbejárásokat, de más területekről is gyűjtöttünk adatokat. Kisebb mértékű madárelhullást több helyen is tapasztaltunk. A szükséges beavatkozások elvégzésével kapcsolatos kéréseinkről tájékoztattuk az áramszolgáltatót.

Gyöngybagolyvédelem

A templomtornyokba és a padlásokra kihelyezett 155 költőládából 90 db-ot foglaltak el a madarak. Összesen 72 pár gyöngybagoly, 20 pár macskabagoly és 2 pár vörös vércse megtelepedését rögzítettük. A macskabaglyok kirepülése után ezúttal 4 helyen fészkeltek gyöngybaglyok is. A gyöngybaglyok esetében a párok 51,4%-a költött kétszer, sőt egy esetben a baglyok harmadik költését is megfigyeltük. Az eredményes költések során 528 gyöngybagoly- és 62 macskabagoly-fióka repült ki. A vércsék költései sajnos eredménytelenek maradtak.

A baglyok költőhelyein rendszeresen összegyűjtöttük a köpeteket. A mintákat kiértékelésre átadtuk a Pécsi Tudományegyetem szakembereinek. A köpetminták száma a vércseodúknál gyűjtött anyaggal együtt 300-320 körülire tehető.

 

  4. kép: A költőládába visszatérő gyöngybagoly (Fotó: Völgyi Sándor)

 

A gyöngybaglyok védelmének népszerűsítése érdekében - pályázati forrásból - plakátot, könyvjelzőt és matricát készíttettünk. A szóróanyagokat folyamatosa terjesztjük az oktatási intézményekben és a velünk kapcsolatban álló lakossági rétegek körében.

Madárállomány felmérések és a kapcsolódó védelmi programok

Költési időszakban a teljes megyére kiterjedően ismét elvégeztük a fehér gólya és a vetési varjú fészkelő állományainak felmérését. A gólyák esetében 187 pár fészekfoglalását figyeltük meg, ami 10,7%-os növekedést jelent. A sikeresen költő párok azonban csak 249 fiókát neveltek fel. A varjúállomány nagyságát a nyilvántartásba vett 43 fészektelepen 1322 párra becsültük.

Az általunk kért helyekre az áramszolgáltató újabb 10 db fészektartót helyezett ki a gólyák számára, és felállítottak egy önálló tartóoszlopot is. A meglévő fészkek mellett jelenleg 550 fészekanyag nélküli tartó van a megyében. Egy két éve húzódó ügy folyományaként végre fészektartó került az egyik ormánsági közintézmény kéményére is, melyet májusban ismét elfoglaltak a gólyák.

A füsti és molnárfecskék mennyiségi viszonyait 8 településen vizsgáltuk, de az előző évek adataival való összehasonlításra csak 7 település esetében volt lehetőségünk. A füsti fecskék állománya összességében 6,8%-kal, míg a molnárfecskéké 1,2%-kal csökkent. A vízimadarakra irányuló havi felméréseket 3 erre a célra kijelölt halastavon folytattuk. A Mindennapi Madaraink Monitoringja és a Madáratlasz Program keretében a gyakori, illetve a megyében fészkelő összes madárfaj elterjedésére vonatkozóan gyűjtöttünk adatokat.

Az év folyamán rendszereztük a 2018. évi madárfaunisztikai adatbázist. Önkénteseink tavaly 357 jelentést küldtek be számítógépes nyilvántartásunk számára. A jelentések összesen 25 528 adatot tartalmaztak. A terepbejárások 214 település közigazgatási területét érintették. A felmérések során 210 madárfaj jelenlétét mutattuk ki a megyében. A megfigyelt madarak összes száma 1 191 503 példány volt.

 

  5. kép: Fészektartó kihelyezése villanyoszlopra (Fotó: Gregorits János)

 

Énekesmadár telepítés

A gondozásunkban lévő 25 baranyai énekesmadár odútelepen 259 db odút ellenőriztünk rendszeresen. Ezekből 138 db-ot (53,3%) foglaltak el költésre a madarak. A foglalási arány kicsivel jobb volt a tavalyinál. Összesen 10 faj költését regisztráltuk. A fészekodúk közel kétharmadában ezúttal is széncinegék vertek tanyát. Kuriózumnak számított, hogy az egyik vércseodúban szajkók raktak fészket, de költésük nem bizonyult eredményesnek.

Téli madáretetés

A téli madáretetéshez 30 mázsa napraforgót szereztünk be és osztottunk szét magigénylő önkénteseink között. A magot mindenki számára a beszerzési áron biztosítottuk.

Madárgyűrűzés

A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson a hagyományos tél-tavaszi és nyár-őszi táborozások keretében 166 fogási napon keresztül végeztük a madarak jelölését. Összesen 80 madárfaj 11 400 példányára került gyűrű. Ellenőriztünk 10 külföldi gyűrűs és 665 régi magyar gyűrűs madarat is. A táborok munkáját 177 önkéntes segítette.

Madárbarát kertek

A programba regisztráltak közül az év folyamán 5 magánszemély és 5 intézmény (3 óvoda, 1 általános iskola és 1 gimnázium) madárvédelmi munkáját ismertük el a "Madárbarát kert" (Madárbarát Óvoda, Madárbarát Iskola) tábla átadásával. Velük együtt 168-ra bővült a táblatulajdonosok köre Baranya megyében.

 

  1 ábra: A baranyai madárbarát kertek területi elhelyezkedése

 

Kétéltű- és hüllővédelem

A békák tavaszi mentése idén is a hagyományos helyszíneken, Orfűn és Sikondán zajlott. A program sajnos még a 2018. évinél is gyengébb eredménnyel zárult. Sikondán 423, míg Orfűn 419 békát, zömmel barna varangyot mentettünk. Sikondán az egyedszám 27,1%-kal, Orfűn 19,6%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. Ha a békák száma továbbra is ilyen mértékben fogy, akkor néhány éven belül már nem lesz szükség a mentési akciókra.

Szemléletformálás

Az év folyamán 16 alkalommal tartottunk természetvédelmi témájú előadásokat és foglalkozásokat elsősorban az oktatási intézményekben és az óvodákban, de segédkeztünk 2 madárismertető túra lebonyolításában is. Gyűrűzési bemutatókon 21 esetben fogadtunk érdeklődőket Sumonyban, de néhány esetben a helyi iskolákban is lebonyolítottunk hasonló akciókat. Pécsett a Pécsi Kulturális Központtal közös szervezésben 4 madártelepítési bemutatón ismertettük az érdeklődőkkel az odúlakó énekesmadarak védelmével kapcsolatos lehetőségeket. Más szervezetek által lebonyolított rendezvényeken 6 alkalommal vettünk részt saját standdal (Föld Napja, Medvehagyma Fesztivál stb.). Sajnos ezeknek a rendezvényeknek egy részét a kedvezőtlen időjárás miatt a korábbi évekhez képest kevesebben látogatták. A természet védelmét önálló rendezvényeinken (Fülemülék Éjszakája, Fülemülék Délutánja, Madármegfigyelő Napok) is népszerűsítettük. Tanulmányi időszakban folyamatosan küldtük ismeretterjesztő anyagainkat a velünk kapcsolatban álló oktatási intézményekhez, de szóróanyagainkat a védelmi programjainkkal érintett földtulajdonosok, gazdálkodók, egyházi személyek stb. körében is folyamatosan terjesztettük.

A rendezvényeken, akciókon vezetett látogatókönyvünket 2273 fő írta alá. A tényleges érdeklődők száma kb. 2500 fő lehetett.

 

  6. kép: Madártelepítési bemutató ovisoknak (Fotó: Hutai Viktor)

 

Tájékoztatás, kapcsolatok

Havi hírleveleinket 28 szerkesztőséghez és 2574 magánszemélyhez juttattuk el. A www.baranyamadar.hu weboldalunkat folyamatosan frissítettük az új információkkal. A honlapon 5 ezer látogató ismerkedett eredményeinkkel.

 

Minden kedves olvasónknak eredményekben gazdag, boldog újévet kívánunk!

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 

            

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós, Völgyi Sándor