Kezdőlap  

 

Feliratkozás a hírlevélre

Kérjük írja be e-mail címét a mezőbe, és nyomja meg a "Feliratkozom" gombot!

 

2020. október

2020. november

2021. január

2021. február

2021. március

2021. április

2021. május

2021. június

2021. július

2021. augusztus

2021. szeptember

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi hírek Baranyából

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírlevele

 

2020. december

 

Eredményeink 2020-ban

 

Hírlevelünkben röviden összefoglaljuk, hogy természetvédelmi és szemléletformáló munkánk során milyen eredményeket értünk el 2020-ban.

Madármentés
A Szigetvári Madármentő Állomás befogadó képességét újabb négy röpde felépítésével bővítettük. Idén 127 madár került hozzánk, melyek közül 92 példány (72,4%) a gondos ápolásnak köszönhetően visszanyerte szabadságát. Sajnos 35 madár (27,6%) életét már nem tudtuk megmenteni. A szabadon engedett madarak közül 11 példány a fokozottan védett, 58 példány a védett, 23 példány a nem védett kategóriába tartozott. Jelenleg 27 madarat gondozunk az állomáson. Ezek többsége már nem engedhető vissza a természetbe.

 

  1. kép: Vörös vércse a mentőállomáson (Fotó: Trefeli Alexandra)

Ragadozómadár-védelem
Téli időszakban folytattuk a fokozottan védett madárfajok fészkeinek felderítését a megye erdőségeiben. A régi és új revírekben összesen 5 fekete gólya, 6 vörös kánya, 9 barna kánya és 6 rétisasfészket találtunk. A korábban nyilvántartásba vett fészkek közül 31 semmisült meg. Jelenleg 137 fészket tartunk rendszeres megfigyelés alatt.

Január elején a nemzetközi számláláshoz kapcsolódóan a vörös kányák telelő állományát vizsgáltuk. A felmérés eredményeként 41 vörös kánya mellet 2 áttelelő barna kányát is sikerült megfigyelnünk.

Az országos programhoz kapcsolódva január közepén ismét megszerveztük a megyében telelő sasok állományfelmérését, de számlálás során a távcsöveink elé került gyakoribb ragadozó madarak adatait is feljegyeztük. Baranyában összesen 116 db 2,5 x 2,5 km-es kvadrátban végeztünk terepbejárásokat. A nagy köd miatt nem lehettünk igazán eredményesek, így csak 5 madárfaj 189 példányát sikerült megfigyelnünk.

Január utolsó harmadában az erdei fülesbaglyok telelőhelyein végeztünk számlálást. A munka során összesen 87 helyszínt kutattunk át részletesen. Ezek közül 43 helyen találtunk baglyokat, ahol a számlálás pillanatában 1338 erdei fülesbagoly tartózkodott.

Költési időszakban folyamatosan ellenőriztük a fokozottan védett fajok ismert fészkeit. Az ellenőrzéseknek köszönhetően tudjuk, hogy a sikeres költések eredményeként 1 békászósas-, 7 vándorsólyom-, 27 vöröskánya-, 21 feketególya- és 52 rétisasfióka repült ki a baranyai fészkekből.

Idén a vörös vércsék számára kihelyezett költőodúk 33,5%-át foglalták el a madarak (234 pár vércse, 30 pár erdei fülesbagoly). A sikeres költések eredményeként 758 vércse- és 43 bagolyfióka repült ki a műfészkekből. A madarak fészkelési lehetőségeit a bürüsi legelőn létesített új odúteleppel bővítettük. Ezzel 783 db-ra nőtt a kirakott műfészkek száma.

 

  2. kép: Vércseodút foglaló erdei fülesbagoly (Fotó: Bank László)

Áramütés-megelőzés
Kérésünkre az áramszolgáltató Kislippó határában és a drávafoki legelőn madárbaráttá alakította át azokat a 20 kV-os távvezetékszakaszokat, ahol a korábbi vizsgálódásaink során jelentős madárelhullásokat tapasztaltunk. Ez a két térség a vércsevédelmi programunk fontos helyszíne, ahol most már nemcsak a vércsék, hanem a többi ragadozó madár is biztonságos pihenőhelyként használhatja az oszlopokat.

Az ősz folyamán a megye legproblémásabb részein közös terepbejárásokon egyeztettük az áramszolgáltató szakembereivel a tennivalókat. A szükséges beavatkozásokra (pl. transzformátoroszlopok átalakítása, kiülő szerkezetek felszerelése, fészektartók kihelyezése) 2021-ben kerül sor.

A betakarítási munkák után ismét terepbejárásokat végeztünk a Kölked - Mohács - Nagynyárád térségében található távvezetékek nyomvonalain. A vizsgált szakaszokon szerencsére csak elvétve találtunk madártetemeket.

 

  3. kép: Kiülő szerkezet transzformátoroszlopon (Fotó: Bank László)

 

Gyöngybagolyvédelem
A templomtornyokba és a padlásokra kihelyezett 158 költőládából 98 db-ot foglaltak el a madarak. Összesen 89 pár gyöngybagoly, 15 pár macskabagoly és 3 pár vörös vércse megtelepedését rögzítettük. A macskabaglyok fiókáinak kirepülése után ezúttal 6 költőládát foglaltak el a gyöngybaglyok is, míg 3 helyen egyidejűleg költöttek a vörös vércsékkel (vércsék: külső rekesz, gyöngybaglyok: belső rekesz). A gyöngybaglyok esetében a párok 37,1%-a költött kétszer. Az eredményes költések során 572 gyöngybagoly- és 43 macskabagoly-fióka repült ki. A vércsék költései sajnos eredménytelenek maradtak.

A baglyok költőhelyein rendszeresen összegyűjtöttük a köpeteket. A mintákat kiértékelésre átadtuk a Pécsi Tudományegyetem szakembereinek. A köpetminták száma a vércseodúknál gyűjtött anyaggal együtt 400-420 körülire tehető.

Madárállomány felmérések és a kapcsolódó védelmi programok
Költési időszakban a teljes megyére kiterjedően ismét elvégeztük a fehér gólya és a vetési varjú fészkelő állományának felmérését. A gólyák esetében 199 pár fészekfoglalását figyeltük meg, ami 6,4%-os növekedést jelent. A sikeresen költő párok 460 fiókát neveltek fel. A varjúállomány nagyságát a nyilvántartásba vett 47 fészektelepen 1451 párra becsültük.

 

  4. kép: 2020-ban sok gólyafióka repült ki a fészkekből (Fotó: Bank László)

 

Az általunk kért helyekre az áramszolgáltató újabb 11 villanyoszlopra helyezett fel fészektartót, és 2 helyen a leroggyant tartók cseréjét is elvégezték. Költési időszakban 3 transzformátoroszlopra épült fészek áthelyezése is szükségessé vált, és menet közben újabb két fészektartó került fel a frissen épült gólyafészkek alá. A meglévő fészkek mellett jelenleg 562 fészekanyag nélküli tartó van a megyében.

Hatósági eljárást követően, melyet mi kezdeményeztünk, ismét fészektartó került a kölkedi iskola kéményére, ahonnan a fűtéskorszerűsítés során korábban eltávolították a gólyafészket. Sátorhely határában pedig az öntözőberendezésen fennakadt gólyát mentettük ki szorult helyzetéből.

A füsti és molnárfecskék mennyiségi viszonyait 9 településen vizsgáltuk, de az előző évek adataival való összehasonlításra csak 8 település esetében volt lehetőségünk. A füsti fecskék állománya összességében 8,8%-kal, míg a molnárfecskéké 7,8%-kal nőtt. A vízimadarakra irányuló havi felméréseket 3 erre a célra kijelölt halastavon folytattuk. A Mindennapi Madaraink Monitoringja és a Madáratlasz Program keretében a gyakori, illetve a megyében fészkelő összes madárfaj elterjedésére vonatkozóan gyűjtöttünk adatokat.

Az év folyamán rendszereztük a 2019. évi madárfaunisztikai adatbázist. Önkénteseink 3324 jelentést küldtek be számítógépes nyilvántartásunk számára. A jelentések összesen 24 034 adatot tartalmaztak. A terepbejárások 207 település közigazgatási területét érintették. A felmérések során 208 madárfaj jelenlétét mutattuk ki a megyében. A megfigyelt madarak összes száma 2 370 340 példány volt.

Énekesmadár telepítés
A gondozásunkban lévő 37 baranyai énekesmadár odútelepen 301 db odút ellenőriztünk rendszeresen. Ezekből 169 db-ot (56,1%) foglaltak el költésre a madarak. A foglalási arány meghaladta az egy évvel korábbit, és átlagon felülinek tekinthető. Összesen 11 faj költését figyeltük meg. Az odúkban legnagyobb számban (56,8%) ismét a széncinegék költöttek.

 

  3. ábra: A kirepülő fiókák száma Baranya megyében

 

Téli madáretetés
A téli madáretetéshez 30 mázsa napraforgót szereztünk be és osztottunk szét magigénylő önkénteseink között. A magot mindenki számára a beszerzési áron biztosítottuk.

Madárgyűrűzés
A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson a tavaszi tábort a vírushelyzet miatt idő előtt abba kellett hagynunk, de a nyár-őszi tábort sikerült lebonyolítanunk. A tartós vízhiány miatt a nádasban lévő hálóállásaink szárazra kerültek, ezért nem a legkedvezőbb körülmények között dolgoztunk, ami a gyűrűzési eredményekben is megmutatkozott. A madarak befogását összesen 112 fogási napon keresztül végeztük, melynek eredményeként 76 madárfaj 8097 példányára került gyűrű. Ellenőriztünk 5 külföldi gyűrűs és 431 régi magyar gyűrűs madarat is. A táborok munkáját 161 önkéntes segítette. Az állomáson ősz elejére sikerült kiépítettünk egy napelemes rendszert, így az energiaellátás a jövőben már környezetbarát módon történik.

Madárbarát kertek
A programba regisztráltak közül az év folyamán 6 magánszemély és 2 intézmény (1 óvoda, 1 munkahely) madárvédelmi munkáját ismertük el a "Madárbarát kert" (Madárbarát óvoda, Madárbarát munkahely) tábla átadásával. Velük együtt 176-ra bővült a táblatulajdonosok köre Baranya megyében.

Kétéltű- és hüllővédelem
A békák tavaszi mentése idén is a hagyományos helyszíneken, Orfűn és Sikondán zajlott, sajnos kevés eredménnyel. Sikondán 165, míg Orfűn 670 békát, zömmel barna varangyot mentettünk. Sikondán az egyedszám 61,0%-kal csökkent, míg Orfűn 59.9%-kal nőtt a tavalyihoz képest, de a korábbi maximális egyedszámhoz képest Orfűn is már 89,3%-os a csökkenés.

Élőhely-rekonstrukció:
Az alapítványunk tulajdonában lévő, mindössze 1 hektár nagyságú kővágótöttösi gyepen kora tavasszal cserjeirtást és tisztítókaszálást végeztünk a gyepjelleg megőrzése érdekében, nyár végén pedig lekaszáltuk a rétet. A területen található Baranya egyik legnagyobb pázsitos nőszirom állománya.

 

  6. kép: Cserjeirtás a kővágótöttösi gyepen (Fotó: Bank László)

 

Szemléletformálás
A járványhelyzet miatt szinte alig volt lehetőségünk érdemi munkát végezni. Év elején és koraősszel még sikerült 8 madárismertető túrát szerveznünk, nyáron pedig 2 madaras foglalkozáson okítottuk a gyerekeket. Természetvédelmi témájú előadást viszont csak egyetlen alkalommal tartottunk. Sumonyban nem fogadtunk látogatókat, ezért a gyűrűzési bemutatók is elmaradtak. Más szervezetek által lebonyolított rendezvényeken a felszabadultabb nyári időszakban 2 alkalommal vettünk részt saját standdal. Önálló rendezvényeink közül pedig csak az októberi madármegfigyelő napokat tudtuk lebonyolítani. A rendezvényeken, akciókon vezetett látogatókönyvünket 787 fő írta alá.

Tájékoztatás, kapcsolatok
Havi hírleveleinket 28 szerkesztőséghez és 2705 magánszemélyhez juttattuk el. A www.baranyamadar.hu weboldalunkat folyamatosan frissítettük az új adatokkal.

 

Elismerés

 

A Hauni Hungária Gépgyártó Kft. 2020-ban a környezetvédelem és fenntarthatóság jegyében írt ki pályázatot civil szervezeteknek. A beérkezett pályamunkákat a cég dolgozói bírálták el. Munkánk elismerését jelenti, hogy a három díjazott között a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány is szerepelt. Az adományért ez úton is köszönetünket fejezzük a cég vezetőségének és kollektívájának. Az elnyert összeget természetesen a pályázatban megfogalmazott célok érdekében használjuk fel.

 

  7. kép: Az adománylevél (Fotó: Wágner László)

Ha Ön egyetért törekvéseinkkel, és anyagi lehetőségei is engedik, kérjük, segítse helyi munkánkat. Támogatását a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány 11731001-20124953 számú számláján tudjuk fogadni. Elkötelezettségét igazából a természet fogja meghálálni.

 

 

Vissza a lap tetejére

 

            

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós, Völgyi Sándor