Kezdőlap  

 

Feliratkozás a hírlevélre

Kérjük írja be e-mail címét a mezőbe, és nyomja meg a "Feliratkozom" gombot!

 

2022. január

2022. február

2022. március

2022. április

2022. május

2022. június

2022. július

2022. augusztus

2022. szeptember

2022. október

2022. november

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi hírek Baranyából

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírlevele

 

2021. december

 

Eredményeink 2021-ben

 

Hírlevelünkben röviden összefoglaljuk, hogy természetvédelmi és szemléletformáló munkánk során milyen eredményeket értünk el 2021-ben.
Madármentés

A Szigetvári Madármentő Állomásra idén 44 madárfaj 169 példánya került, melyek közül 123 példány (72,8%) a gondos ápolásnak köszönhetően visszanyerte szabadságát. Sajnos 41 madár (24,2%) életét már nem tudtuk megmenteni, és további 5 madarat (3,0%) élete végéig ápolnunk kell. A szabadon engedett madarak közül 12 példány a fokozottan védett, 91 példány a védett, 20 példány a nem védett kategóriába tartozott. Jelenleg 22 madarat gondozunk az állomáson.

 

  1. kép: Madárfiókák a mentőállomáson (Fotó: Ingola Eszter)

 

Ragadozómadár-védelem

Téli időszakban folytattuk a fokozottan védett madárfajok fészkeinek felderítését a megye erdőségeiben. A régi és új revírekben összesen 3 fekete gólya, 9 vörös kánya, 12 barna kánya és 4 rétisasfészket találtunk. Ezen kívül sikerült beazonosítani a vándorsólymok új fészkelőhelyét az egyik régi baranyai revírben. A korábban nyilvántartásba vett fészkek közül 25 semmisült meg. Jelenleg 143 fészket tartunk rendszeres megfigyelés alatt.

Január 9-10. között a nemzetközi számláláshoz kapcsolódóan a vörös kányák telelő állományát vizsgáltuk. A számlálás során minden eddiginél több, összesen 56 vörös kányát figyeltünk meg.

Az országos programhoz kapcsolódva január közepén ismét megszerveztük a megyében telelő sasok állományfelmérését. A számlálás során a távcsöveink elé került gyakoribb ragadozó madarak adatait is feljegyeztük. Összesen 142 db 2,5 x 2,5 km-es kvadrátban végeztünk terepbejárásokat, melyek eredményeként 8 madárfaj 354 példányát, köztük 44 rétisast sikerült megfigyelnünk.

Az erdei fülesbaglyok téli gyülekezőhelyein január 29 - február 1. között végeztünk számlálást. A felmérés során 96 helyszínt vizsgáltunk át részletesen. Baglyokat 55 helyen találtunk, számukat 1086 példányra becsültük.

Költési időszakban folyamatos megfigyelés alatt tartottuk a fokozottan védett fajok ismert fészkeit. Az ellenőrzéseknek köszönhetően tudjuk, hogy a sikeres költések eredményeként 1 békászósas-, 1 vándorsólyom-, 12 vöröskánya-, 10 feketególya- és 34 rétisasfióka repült ki a baranyai fészkekből. Júniusban 4 kirepülés előtt álló vöröskánya-fiókára szereltünk fel jeladót. Ez volt a fajjal kapcsolatos első ilyen jellegű hazai kísérlet.

 

  2. kép: Fészekben lapuló vöröskánya-fiókák (Fotó: Bereczki A.-Haraszthy L.)

 

A vörös vércsék fészkelési lehetőségeit a drávafoki legelőn és Szajk határában kihelyezett új odúkkal bővítettük. A költési időszak kezdetén már 802 odú várta költésre a madarakat. Az odúfoglalási arány 19,7%-os volt. Összesen 154 pár vörös vércse, 4 pár erdei fülesbagoly és 1 pár füleskuvik megtelepedését regisztráltuk. A sikeres költések eredményeként 298 vércse-, 2 erdei fülesbagoly- és 2 füleskuvik-fióka repült ki a műfészkekből.

Áramütés-megelőzés

A tavalyi közös terepbejárásainkon történt egyeztetéseknek megfelelően az áramszolgáltató elvégezte a szükséges munkálatokat a megye déli részének kritikus pontjain. A madárbarát beavatkozásoknak köszönhetően Beremendtől Drávafokig gyakorlatilag minimálisra csökkent a madarakra különösen nagy veszélyt jelentő középfeszültségű oszlopok, oszlopszakaszok száma. Az áramszolgáltató a megye más pontjain is (Gerde, Görcsöny-Kisdér, Sásd) végzett szigeteléseket. Babarc külterületének egyik transzformátoroszlopán pedig olyan új szigetelési technikát alkalmaztak kísérleti jelleggel, ami már a kisebb termetű madarak (pl. galambok) számára is biztos védelmet nyújt. Ezt az oszlopot az átalakítást követően kéthetente ellenőrizzük, és azóta újabb madárpusztulást nem tapasztaltunk. A módszer tehát jól bevált, és alkalmazható lesz hasonló esetekben.

Garé határában egy transzformátoroszlopon idén jelentős számban pusztultak el áramütésben a madarak. Számos ölyv és holló maradványai mellett itt találtuk meg az egyik jeladós vörös kányánk tetemét is. Mivel ez idegen tulajdonú hálózat, a természetvédelmi hatóságot tájékoztattuk a problémáról kérve arra, hogy a tulajdonost kötelezzék az oszlop, ill. az ide vezető középfeszültségű hálózat leszigetelésére. Az ügyintézés folyamatban van, és remélhetőleg a jövő évben megtörténik a szükséges beavatkozás.

November-december folyamán ismét terepbejárásokat végeztünk a Kölked-Mohács-Nagynyárád és Pellérd-Kővágótöttös térségében található távvezetékek nyomvonalain. A vizsgált szakaszokon szerencsére csak elvétve találtunk madártetemeket. Ez részben annak is köszönhető, hogy a pocokgradáció összeomlása miatt a megye délkeleti része most kevésbé vonzza a ragadozó madarakat, ezért a zsákmányszerző ölyvek, vércsék egyedsűrűsége jóval kisebb, mint az utóbbi két évben.

 

  3. kép: Kiülőszerkezet szigetelt villanyoszlopon Kislippó határában (Fotó: Bank László)

 

Gyöngybagolyvédelem

A templomtornyokba és a padlásokra kihelyezett 159 költőládából 93 db-ot foglaltak el a madarak. Összesen 81 pár gyöngybagoly, 17 pár macskabagoly és 8 pár vörös vércse megtelepedését rögzítettük. A macskabaglyok fiókáinak kirepülése után ezúttal 8 költőládát foglaltak el a gyöngybaglyok is, míg 5 helyen a gyöngybaglyok egyidejűleg költöttek a vörös vércsékkel. A gyöngybaglyok esetében a párok 3,7%-a költött kétszer. Az eredményes költések során 280 gyöngybagoly-, 33 macskabagoly- és 5 vörösvércse-fióka repült ki.

A baglyok költőhelyein rendszeresen összegyűjtöttük a köpeteket. A mintákat kiértékelésre átadtuk a Pécsi Tudományegyetem szakembereinek. A gyűjtött köpetminták száma 130-150 körülire tehető.

 

  4. kép: Költőláda Himesházán a római katolikus templom tornyában (Fotó: Bank László)

 

Fehérgólya-védelem

A teljes megyére kiterjedően ismét elvégeztük a fészkelő állomány felmérését. Ezúttal 248 fészket vettünk nyilvántartásba, melyek közül 46 bizonyult lakatlannak, míg 5 fészken csak magányos gólyák tartózkodtak. Összesen 197 pár foglalt fészket a megyében, ami 2 párral kevesebb, mint egy évvel korábban.

A költések eredményességét a hűvös tavasz és a forró nyár egyaránt negatívan befolyásolta. A párok negyede nem repített fiókákat, de a sikeresen költő 148 pár még így is 383 fiókát nevelt fel. A körülményeket figyelembe véve ez egyáltalán nem tekinthető rossznak. A kirepült fiókák átlagszáma a sikeresen költő párok esetében 2,6 fióka, az összes fészkelőpárra számítva 1,9 fióka volt. A felmérők 14 öreg gólya és 38 fióka pusztulásáról is beszámoltak. Viszonylag magas volt az elhullások aránya a Sellye környéki jégveréses területeken.

Kérésünkre az áramszolgáltató 16 villanyoszlopra helyezett fel fészektartót, és 1 helyen a leroggyant tartó cseréjét is elvégezték. Megtörtént egy újabb transzformátoroszlop átalakítása, és kiülőket szereltek fel 4 olyan transzformátoroszlopra, ahol a vezetékek korábbi leszigetelése ellenére mégis elpusztultak áramütésben a gólyák. Sor került két veszélyes rácsos szerkezetű acéloszlop madárbaráttá történő átalakítására is. Kölkeden pedig kicseréltek egy olyan elkorhadt villanyoszlopot, amin gólyák fészkelnek.

Nyilvántartásunk szerint a jelenleg 578 fészekanyag nélküli fészektartó van a megyében, döntő részben villanyoszlopokon. A gólyák fészkelési lehetőségei tehát adottak, csak gólya kell hozzá!

 

  5. kép: Fészekanyag nélküli fészektartó, 1 az 578-ból (Fotó: Völgyi Sándor)

 

Madárállomány felmérések és a kapcsolódó védelmi programok

A vetési varjak áprilisi felmérése során ezúttal 8 településen találtunk fészektelepeket. A folytatódó pécsi és szigetvári fészekleverések és facsonkolások ellenére tovább gyarapodott az állomány. A nyilvántartásba vett 50 kolóniában összesen 1605 párra becsültük a költő párok számát. Ezt 10,6%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A füsti és molnárfecskék mennyiségi viszonyait 8 településen vizsgáltuk, de az előző év adataival való összehasonlításra csak 6 mintavételi hely esetében volt lehetőségünk. Az állományváltozás trendje a felmért községekben eltérően alakult. A füsti fecskék esetében a költő párok száma 12,8%-kal nőtt, míg a molnárfecskéké 2,5%-kal csökkent.

2012 után ismét felmértük Tékes fecskeállományát is. Itt a füsti fecskék száma a korábbi 44 párról 20 párra (-54,5%), a molnárfecskéké 17 párról 10 párra (-41,2%) csökkent. Szilvás belterületén pedig az alapfelmérésre került sor. Itt 34 pár füsti fecske költött, de molnárfecske már egy sem akadt.

Tavasszal szakmai segítséget nyújtottunk a vasúttársaságnak műfecskefészkek kihelyezéséhez. Az akció során a társaság munkatársai 180 műfészket raktak ki 9 dél-dunántúli vasútállomás területén.

 

  6. kép: Műfészekben költő molnárfecskék (Fotó: László Csaba)

 

A vízimadarakra irányuló havi felméréseket 3 erre a célra kijelölt halastavon folytattuk. A Mindennapi Madaraink Monitoringja és a Madáratlasz Program keretében a gyakori, illetve a megyében fészkelő összes madárfaj elterjedésére vonatkozóan gyűjtöttünk adatokat.

Az év folyamán rendszereztük a 2020. évi madárfaunisztikai adatbázist. Önkénteseink 3488 jelentést küldtek be számítógépes nyilvántartásunk számára. A jelentések összesen 23 697 adatot tartalmaztak. A terepbejárások 210 település közigazgatási területét érintették. A felmérések során 205 madárfaj jelenlétét mutattuk ki a megyében. A megfigyelt madarak összes száma 583 910 példány volt.

Énekesmadár telepítés

A gondozásunkban lévő 41 baranyai énekesmadár odútelepen 320 db odút ellenőriztünk rendszeresen. Ezekből 159 db-ot (49,7%) foglaltak el költésre a madarak. A foglalási arány 6,4%-kal csökkent a 2020. évihez képest, de még így is átlagosnak tekinthető. Összesen 11 faj fészelését figyeltük meg. A legnagyobb számban (49,7%) ismét a széncinegék költöttek.

Téli madáretetés

A téli madáretetéshez 30 mázsa napraforgót szereztünk be és osztottunk szét magigénylő önkénteseink között. A magot mindenki számára a beszerzési áron biztosítottuk.

Madárgyűrűzés

A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson eredményesen lebonyolítottuk a tavaszi és nyár-őszi madárgyűrűző táborokat. A madarak befogását összesen 143 fogási napon keresztül végeztük, melynek eredményeként 83 madárfaj 11293 példányára került gyűrű. Ellenőriztünk 4 külföldi gyűrűs és 485 régi magyar gyűrűs madarat is. A táborok munkáját 160 önkéntes segítette. Az állomáson tovább fejlesztettük a napelemes rendszert, így a bázis energiaellátása még biztonságosabbá vált.

 

  7. kép: Táborozók egyik csoportja Sumonyban (Fotó: Bank László)

 

Madárbarát kertek

A programba regisztráltak közül az év folyamán 11 magánszemély és 4 intézmény (3 óvoda, 1 munkahely) madárvédelmi munkáját ismertük el a "Madárbarát kert" (Madárbarát óvoda, Madárbarát munkahely) tábla átadásával. Velük együtt 191-ra bővült a táblatulajdonosok köre Baranya megyében.

Kétéltű- és hüllővédelem

A békák tavaszi mentése idén is a hagyományos helyszíneken, Orfűn és Sikondán zajlott. Sikondán a terelőhálók már nem lettek kifeszítve, hanem a kora esti órákban folyamatos járőrözés során gyűjtöttük össze a békákat. A vándorlás időszakában a tavalyihoz hasonló számú békát, összesen 161 példányt mentettünk, ami azonban nem tükrözi a tényleges mennyiségi viszonyokat. A kijárási tilalom miatt ugyanis este 8 óra után a járőrözésre nem volt szükség, mert minimálisra csökkent a járműforgalom. A késő esti órákban ezért már gond nélkül átcammoghattak a varangyok az úttesten.

Az orfűi tavaknál a korábbi évekhez képest kedvezőbben alakult a helyzet. A közlekedési utak mentén kifeszített terelőhálók mögött 1830 békát gyűjtöttünk össze, ami 173,1%-kal volt több az egy évvel korábbinál. Ez némi bizakodásra ad okot. A korábbi drasztikus állománycsökkenés nem folytatódott, a helyi populáció erősödni látszik.

 

  8. kép: Erdei béka Orfűn a terelőháló mögött (Fotó: Gyetvai Gergely)

 

Élőhely-rekonstrukció

Az alapítványunk tulajdonában lévő, mindössze 1 hektár nagyságú kővágótöttösi gyepen kora tavasszal cserjeirtást és tisztítókaszálást végeztünk a gyepjelleg megőrzése érdekében, nyár végén pedig lekaszáltuk a rétet.

 

  9. kép: A kővágótöttösi gyep nyári kaszálás előtt (Fotó: Bank László)

 

Szemléletformálás

A járványhelyzet idén is jelentősen befolyásolta ezt a fontos tevékenységünket, hisz júniusig nem volt lehetőségünk érdemi munkát végezni. Az év második felében 4 alkalommal jelentünk meg önálló standdal más szervezetek által lebonyolított rendezvényeken. Madárismertető kirándulást főleg felnőtteknek 11 alkalommal szerveztünk, míg madaras foglalkozást ovisoknak és alsótagozatos gyerekeknek 1-1 esetben, előadásokat pedig 4 alkalommal tartottunk. Madárgyűrűzési bemutatókon 5 esetben fogadtunk érdeklődőket. Október elején a madármegfigyelő napokat bonyolítottuk le. A programok során látogatókönyvünket 1077 fő írta alá.

 

  10. kép: Bagolygyűrűzési bemutató Nagynyárádon (Fotó: László Gabriella)

 

Tájékoztatás, kapcsolatok

Havi hírleveleinket 28 szerkesztőséghez és 2662 magánszemélyhez juttattuk el. A weboldalunkat folyamatosan frissítettük az új adatokkal.

 

Finn nyári lúd Sumonyban

 

December 22-én egy nyakgyűrűs nyári lúd kódját olvasta le egyik önkéntesünk Sumonyban. Gyorsan kiderült, hogy a vadlibát 2019.06.16-án Finnország Uusikaarlepyy nevű helységében fogták be Sumonytól 1957 km távolságban. A halastavakon tehát Finnországban költő nyári ludak is telelnek.

Ezt a madarat egyébként 2020.10.27-én Apajon, majd idén október 18-án Szabadszálláson is azonosították a nyakgyűrűje alapján. Madarunk tehát rendszeres téli vendégnek számít Magyarországon.

 

  1. ábra: A nyári lúd gyűrűzési és megkerülési helye

 

Ha Önt eredményeink meggyőzték és egyetért törekvéseinkkel, kérjük, segítse helyi természetvédelmi munkánkat. Támogatását, beleértve a Szigetvári Madármentő Állomás működését biztosító adományát a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány 11731001-20124953 számú számláján tudjuk fogadni. Elkötelezettségét igazából a természet fogja meghálálni!

 

 

Vissza a lap tetejére

 

            

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós, Völgyi Sándor