Kezdőlap  

 

Feliratkozás a hírlevélre

Kérjük írja be e-mail címét a mezőbe, és nyomja meg a "Feliratkozom" gombot!

 

2022. május

2022. június

2022. július

2022. augusztus

2022. szeptember

2022. október

2022. november

2022. december

2023. január

2023. február

2023. március

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi hírek Baranyából

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírlevele

 

2022. április

 

Kidobott milliók

 

A hónap folyamán ismét számba vettük a vetési varjak baranyai fészkelő állományát. A felmérés során 9 településen 60 fészektelepet találtunk. A varjak fészkelése tavaly óta 11 helyen szűnt meg, viszont 21 helyen alakultak ki új kolóniák. A költő párok számát az előző évi 1605 párral szemben idén 1922 párra becsültük, ami 19,8%-os gyarapodást jelent. Ha összevetjük az adatot az 1980. évi számlálás eredményével, akkor az derül ki, hogy a korábbi állománynak (közel 19 ezer pár) csak töredéke, mindössze 9,0%-a él a megyében. A problémát az okozza, hogy a varjak jelenleg kizárólag lakott területeken költenek.

A felmérés alkalmával 6 helyen regisztráltunk 100 párnál nagyobb kolóniát. Ezek közül 4 Pécsen (Siklósi udvar környéke, egykori Honvéd Kórház udvara, Nagy Imre út, vásártér), 1 Szigetváron (Turbékpuszta), 1 pedig Szabadszentkirályon található. A két legnagyobb fészektelepen, a szabadszentkirályi focipálya mellett és a pécsi vásártéren csaknem ugyanannyi varjú költ (218, ill. 215 pár).

Pécsen a folytatódó fészekleverések és a városképet romboló facsonkolások ellenére is tovább nőtt a fészkelők száma. A megyeszékhely állománya 14,0%-os gyarapodást mutat, a költő párok száma 894-re tehető. A beavatkozásokkal csupán azt sikerült elérni, hogy a varjak még nagyobb területen szóródtak szét. Megszűnt ugyan 8 kisebb kolónia, de a Kertvárosban és az Uránvárosban 18 új telep alakult ki. Ezek létszámukban még nem nagyok (1-12 pár), de a varjak jelenlétét a lakosság egy része már most is nehezen viseli.

A fészekleverésekre fordított milliók tehát ablakon kidobott pénznek számítanak, amit jól tükröz a Nagy Imre úti kolónia sorsa. A 36-132. házszámok melletti parkolókat kisérő platánsoron, ill. az út keleti oldalának fáin tavaly 142 pár fészkelt. Itt februártól kezdve az összes fészket leverték, és az épülő új fészkeket is folyamatosan eltávolították. A varjak ennek ellenére sem hagyták el a területet, és a számlálás napján már 169 pár költött az ismét megrakott fészkekben. A fészkek leverése tehát ezúttal sem hozta meg a városüzemeltetés által kívánt eredményt, az állomány nemhogy csökkent volna, hanem tovább nőtt.

A pécsi varjak elsősorban a városi hulladékon élnek, bár rendszeresen kijárnak táplálkozni a környező mezőgazdasági területekre is. A lakosság a saját szemetelésével, a tároló konténerek fedelének nyitva hagyásával növeli a varjak táplálékbázisát. A madarak kiváló alkalmazkodó képességüknek köszönhetően ezt a táplálékbázist teljes egészében kihasználják. Amíg egy teljesen zárt rendszerű hulladékgyűjtés nem lesz megoldva a varjak fészkelése által leginkább érintett városrészeken, amíg a lakosság köztisztaság iránti fegyelme nem javul, addig a varjak száma aligha fog csökkenni. Persze, egyszerűbb a varjakra hárítani a problémákat, és rajtuk elverni a port! A kialakult helyzetről azonban legkevésbé a varjak tehetnek!

 

  1. kép: A pécsi Siklósi udvar varjútelepének részlete (Fotó: Bank László)

 

Szulimáni sötét sorozat

 

A szulimáni római katolikus templom tornyába kihelyezett költőládát idén is macskabaglyok foglalták el. E pár már 2020-ban és 2021-ben is rendellenes színezetű fiókákat nevelt fel. Mindkét évben a kirepült 3-3 fiókából 2-2 mutatott melanisztikus vonásokat. Idén a tojó csak 2 tojást rakott. A kikelt fiókákon ezúttal is sötét tollazat fejlődött ki, tehát folytatódott a baglyok érdekes költési sorozata.

 

Tavaszi gyűrűzési eredmények

 

A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson március 13 - április 17. között folyamatosan végeztük a madarak befogását a standard hálóállásokban. Bár az időjárás most sem kedvezett a gyűrűzéshez, mégis lényegesen jobb eredmény értünk el a tavalyinál. A téli hétvégi akciók és a tavaszi folyamatos munka során összesen 49 madárfaj 2858 példányát jelöltük meg. Ezzel a Sumonyban jelölt madarak száma a kezdetektől számítva 491.581 példányra emelkedett. Első ízben gyűrűztünk gatyáskuvikot, ezzel a Sumonyban jelölt madárfajok száma 157-re nőtt. A szezonban jelölt madarak 36,8%-át fogtuk vissza (1053 pld.). Ellenőriztünk 414 régi magyar gyűrűs, és 2 külföldi gyűrűs madarat is. Száz példányt elérően az alábbi madárfajokat jelöltük: vörösbegy 504 pld, kék cinege 378 pld, széncinege 327 pld, barátposzáta 235 pld, erdei szürkebegy 194 pld, zöldike 148 pld, tengelic 209 pld, mezei veréb 123 pld. A faunisztikai terepbejárások során 149 madárfaj jelenlétét mutattuk ki a tórendszeren és környékén. A gatyáskuvik nyilvántartásba vételével a táborozások kezdete óta megfigyelt madárfajok száma 257-re emelkedett.

 

  2. kép: A nádas egyik hálóállása tavasszal (Fotó: Bank László)

 

Békamentési eredmények

 

A békák tavaszi mentését idén is a hagyományos helyszíneken, Orfűn és Sikondán szerveztük meg. Orfűn már a tavaszt idéző februárban kihelyeztük a terelőhálókat a forgalmas közlekedési utak szegélyén, de a beköszöntő tartós éjszakai fagyok miatt érdemi munkára csak március közepe után került sor. Itt összesen 1414 békát, túlnyomó többségében barna varangyot gyűjtöttünk össze, ami 22,7%-kal kevesebb a tavalyinál. A csökkenés egyik oka a késői kitavaszodás lehet, mert a korán, már február közepén felébredő varangyok könnyen megfagyhattak a későbbi hideg éjszakákon.

A sikondai tavaknál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával folyó munkában 533 békát mentettünk. Ez lényegesen több, mint egy évvel korábban, de az összehasonlítást torzítja, hogy tavaly a kijárási tilalom miatt este 8 után nem volt szükség járőrözésre, ezért a később érkező békákat már nem számoltuk meg. Mindenesetre örömteli a növekedés, de a békák száma mindezek ellenére is rendkívül kevés. Érdekesség viszont, hogy a mentett példányok 24,2%-a erdei béka volt.

A békamentések 1995-ös kezdete óta eddig 104.022 példányt mentettünk. A helyi állományok nagysága mindezek ellenére nagyon lecsökkent, de reménykedünk a jobb folytatásban.

 

  3. kép: Gyülekező barna varangyok a terelőháló mögött (Fotó: Hutai Viktor)

 

Fülemülék Éjszakája

 

Két év után ismét lehetőségünk nyílik a rendezvény megszervezésére, melynek célja a földkerekség egyik legszebb hangú énekesmadara életének bemutatása. Május 5-én (esőnap: május 7.) Nagynyárádon (gyülekező a Paptag-majorban) szervezünk akciót 18 órai kezdettel. Május 6-án (esőnap: május 7.) Pécsett a lőtéri domboknál (gyülekező a Melinda utca 5-9. házszámok mögött a parkolóban) szervezünk akciót 18-22 óra között. Május 20-án pedig Kisszentmártonban (gyülekező a Közösségi Háznál) várjuk az érdeklődőket 17 órától. A pécsi és kisszentmártoni rendezvényt Wágner László (30/377-3412), a nagynyárádit László Csaba (70/289-8495) koordinálja.

A helyszíneken iskolai csoportok, családok, szerelmespárok és egyéni érdeklődők megjelenésére egyaránt számítunk. Egy rövid kirándulás keretében a fülemülék csodálatos énekének hallgatása közben ismertetjük meg a résztvevőket a faj életmódjával.

 

Ha Önt eredményeink meggyőzték és egyetért törekvéseinkkel, kérjük, segítse helyi természetvédelmi munkánkat. Támogatását, beleértve a Szigetvári Madármentő Állomás működését biztosító adományát a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány 11731001-20124953 számú számláján tudjuk fogadni. Elkötelezettségét igazából a természet fogja meghálálni!

 

 

Vissza a lap tetejére

 

            

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós, Völgyi Sándor