Kezdőlap  

 

 

Madárgyűrűzés

Gyűrűzési eredmények

Megkerülések

Vonulási térképek

Sumonyi rekordok

Öregmadarászok

Egy kis sumonyi humor

Madarászdalok

Tábori beszámolók

Képek a táborról és környezetéről

 

 

 

 

 

 

Publikációk

 

A Madárvonulás-kutató Állomás táborainak munkája során szinte felbecsülhetetlen értékű adat keletkezik. A rendszerezett számítógépes adatbázisok lehetővé teszik az egyes fajokkal, fajcsoportokkal kapcsolatos tudományos igényű feldolgozásokat. Ez folyamatos feladatot jelent a szakembereknek, ill. az ornitológia tudománya iránt érdeklődő főiskolai és egyetemi hallgatóknak. A publikációk segítenek bennünket a madárvonulással kapcsolatos kérdések jobb megértésében, a hipotézisek megválaszolásában. Természetvédelmi szempontból pedig olyan összefüggéseket tárnak fel, melyek jól hasznosíthatók a faj- és élőhelyvédelmi programok gyakorlati feladatainak kidolgozásában és megvalósításában.

     A kutatóállomás működése során eddig az alábbi publikációk jelentek meg:

 

1.

Gyurácz J. - Csörgő T. (1991): Az öreg és fiatal madarak vonulása közti különbségek négy nádiposzáta (Acrocephalus spp.) fajnál.

 

In: Gyurácz, J. (ed.): MME III. Tudományos Ülése, Szombathely. 164-171 p.

2.

Gyurácz, J. - Csörgő, T. (1994): Autumn migration dynamics of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in Hungary.

 

Ornis Hungarica 4. 1-2. 31-37 p.

3.

Gyurácz J. - Bank L. (1994): Vonuló énekesmadarak állományváltozása 1983-tól 1993-ig az őszi vonulási időszakban.

 

III. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged. Poszterek összefoglalói 61 p.

4.

Gyurácz, J. - Bank, L. (1995): Study of autumn migration and wing shape of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus).

 

Ornis Hungarica 5. 23-32 p.

5.

Gyurácz J.- Károssy Cs. - Csörgő, T. - Bank L.- Palkó S. (1996): A makroszinoptikus időjárási helyzetek hatása a foltos nádiposzáta  (Acrocephalus schoenobaenus) őszi vonulásdinamikájára.

 

(MME IV. Tudományos. Ülése). Ornis Hungarica 8. Suppl. 1. 163-168 p.

6.

Gyurácz J. - Puskás J. (1996): A hidegfront hatása a foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) fogási eredményeire.

 

BDTF Tudományos Közleményei X. Természettudományok 5. 127-131 p.

7.

Gyurácz, J. - Puskás, J. (1996): The effect of cold weather fronts on the migration activity of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in Hungary.

 

Ornis Hungarica 6. 1-2. 43-45 p.

8.

Gyurácz, J. - Bank, L. (1996): Body mass and fat load of autumn migrating Sedge Warblers (Acrocephalus schoenobaenus) in relation to age in south Hungary.

 

Acta Zoologica 43. 4. 271-279 p.

9.

Gyurácz J. - Bank L. (1996): Madármonitoring a sumonyi halastavaknál, 1983-1996.

 

Magyar Biológiai Társaság XXII. Vándorgyűlés, Gödöllő. Előadások összefoglalói 26 p.

10.

Gyurácz, J. - Károssy, Cs. - Csörgő, T. (1997): The autumn migration of Sedge Warblers (Acrocephalus schoenobaenus) in relation to weather conditions.

 

Weather 52. 5. 149-154 p. Royal Meteorological Society, England.

11.

Gyurácz, J. - Bank, L. (1997): Spatial distribution of the migrating Sedge Warblers (Acrocephalus schoenobaenus) in a south Hungarian reed bed.

 

Ornis Hungarica 7. 43-47 p.

12.

Gyurácz, J. (1997): Autumn migration of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) at Lake Sumony.

 

First Meeting of the European Ornithological Unio. Bologna. Abstracts 126 p.

13.

Gyurácz J. - Bank L. (1997): A foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) zsírraktározása az őszi vonulási időszakban.

 

IV. Magyar Ökológus Kongresszus, Pécs. Előadások és poszterek összefoglalói 76 p.

14.

Wágner, L. – Molnár, V. (1997): Koronás függőcinege (Remiz pendulinus .coronatus. x pendulinus) Sumonyban.

 

Túzok 2. 136-138 p.

15.

Gyurácz, J. - Bank, L. (1998): Monitoring of Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) during autumn migration in Southern Hungary.

 

Aquila 103-104. 54-66 p.

16.

Gyurácz J. - Bank L. - Orbán L. (1998): Populációdinamikai vizsgálatok a barkóscinege (Panurus biarmicus) egy dél-magyaroszági populációján.

 

Aquila 103-104. 67-72 p.

17.

Csörgő, T. - Gyurácz, J. - Halmos, G. - Miklay, Gy. - Palkó, S. (1998): Some results of the Acroproject in Hungary.

 

Ostrich 69. 343-344 p.

18.

Csörgő T. - Gyurácz J. (1998): A nádiposzáta fajok (Acrocephalus spp.) térbeli eloszlása a költési és őszi vonulási időszakban.

 

Szegedi Ökológiai Napok. Kivonatok 17.

19.

Gyurácz J. (1999): A rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola) ötödik előfordulása Magyarországon

 

Túzok 4. (1-2). 15-16 p.

20.

Szalai K. - Csörgő T. - Bank L. (1998): A kerti geze (Hippolais icterina) őszi vonulása a Kárpát-medencében.

 

Ornis Hungarica 8. 145-152 p.

21.

Gyurácz, J. - Bank, L. (1999): Population number dynamics of some Passeriformes species, caugth on autumn migration in period 1983-1997 in south Hungary.

 

2 nd Meeting of the European Ornithologists Union. Gdansk. The Ring 21. 1. 160 p.

22.

Gyurácz, J. - Bank, L. (1999): Postbreeding movement of the Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon) in a South Hungarian reed bed.

 

Bird Ringing 100 Years, Helgoland. Programme and abstracts 53 p.

23.

Gyurácz J. - Bank L. (1999): A sitke (Acrocephalus melanopogon) őszi vonulása a sumonyi halastavaknál.

 

MME V. Tudományos Ülése, Budapest, 1999. november 3-5. Előadás és poszter összefoglalók 58 p.

24.

Gyurácz J. - Bank L. (1999): Néhány vonuló énekesmadár faj egyedszám változása az őszi vonulási időszakban 1983-tól 1997-ig.

 

MME V. Tudományos Ülése, Budapest, 1999. november 3-5. Előadás és poszter összefoglalók 58 p.

25.

Gyurácz J. - Bank L. (2000): Comparison of population dynamics of five reed warblers in a south Hungarian reed bed.

 

Aquila. 105-106. 135-142 p.

26.

Gyurácz J. - Bank L. (2000): Habitat selection of migrating Sedge Warblers (Acrocephalus schoenobaenus) and Marsh Warblers (Acrocephalus. palustris) in a south Hungarian reed bed.

 

Acta Zoologica 46. 1. 27-33 p.

27.

Gyurácz J. - Bánhidi P. - Gyimóthy Zs. (2000): Összehasonlító madárvonulás-dinamikai vizsgálatok.

 

V. Magyar Ökológus Kongresszus, Debrecen. Acta Biologica Debrecina Oecol. Hung. 11/1. 228 p.

28.

Gyurácz, J. - Bánhidi, P. (2001): Comparative bird migration dynamics studies.

 

Third EOU Conference, Haren/Groningen, The Netherlands, 2001. Augusztus 21-25. Programme and Abstracts 57 p.

29.

Gyurácz J. - Somlai Sz. (2001): Vonuló énekesmadarak egyedszám változása a sumonyi halastavaknál 1983-1997 között.

 

Tenkes (1999-2001) 3. 5-22 p.

30.

Lepold Z. - Gyurácz J. - Lepold Á. - Ruff A. (2002): Új vonulásvizsgálati módszer Tömördön és Sumonyban - Magyarországon először.

 

Cinege 7. 27-32 p.

31.

Gyurácz, J. - Horváth, G. - Csörgő, T. - Bank, L. - Palkó, S. (2003):  Influence of the macrosynoptical weather situations on the autumn migration of birds.

 

The Ring 25. 1-2 .18-36 p.

32.

Horváth G. - Gyurácz J. - Csörgő T. (2003): Makroszinoptikus időjárási helyzetek hatása az őszi madárvonulás dinamikájára.

 

II. Természet-, műszaki- és gazdasági tudományok alkalmazása. Nemzetközi konferencia. Szombathely, BDF, 2003. május 10. Az előadások összefoglalói 38 p.

33.

Gyurácz, J. - Bank, L. - Horváth, G. (2004). Studies on the population and migration dynamics of five reed warbler species in a South Hungarian reed bed.

 

Aquila 111. 105-129 p.

34.

Gyurácz J. - Bank L. - Bánhidi P. (2004): Vonuló énekesmadár populációk monitorozásának részeredményei: Sumonyi Madárvárta 1983-2003, Tömördi Madárvárta 1999-2003.

 

2. Szünzoológiai Szimpozium, Budapest. Előadások és poszterek összefoglalói 32 p.

35.

Mátrai N. - Gyurácz J. - Bank L. (2004): A nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) vonulásának dinamikája, zsírraktározása és szárnymorfológiai jellemzői az őszi vonulási időszakban.

 

MME VI. Tudományos Ülése. Debrecen. Program és absztrakt kötet 54 p.

36.

Gyurácz J. - Bank L. (2004): Nádi énekesmadarak őszi vonulása a sumonyi halastavakon

 

Tenkes (2002-2004) 4. 5-61 p.

37.

Gyurácz, J. - Mátrai, N. - Bank, L. (2005): Autumn migration dynamics, fat deposition and wing-morphology os Savi’s Warblers (Locustella luscinioides).

 

Alauda 73. (3). 296-297 p. The 5th Conference of EOU, Strasbourg.

38.

Mátrai N. (2005): A nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) vonulásának dinamikája, zsírraktározása, szárnymorfológiai jellemzői az őszi vonulási időszakban.

 

XXVII. OTDK. Biológiai Szekció. Budapest. Program és összefoglalók 262 p.

39.

Gyurácz, J. - Bánhidi, P. - Gyimóthy, Zs. (2005): Habitat selection and migration dynamics of the migrating populations os Robins (Erithacus rubecula) in the autumn migration period.

 

Alauda 73. (3). 296-297 p. The 5th Conference of EOU, Strasbourg.

40.

Mátrai N. - Gyurácz J. - Bank L. (2006): A nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) őszi vonulása egy dél-magyarországi nádasban.

 

Állattani Közlemények 91. (1). 19-28 p. 28.

41.

Gyurácz J. (2006): Madárvonulás-kutatás, madárvédelem.

 

MTA-VEAB Tudományos Előadások. 111-126 p.

42.

Mátrai, N. - Gyurácz J. - Mátics, R. - Bakonyi, G. (2007): The potential wintering areas of the Great reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) by right of the African recoveries of the EURING database.

 

6th SEEN Workshop. Cracow, Poland. Programme and abstracts 27 p.

43.

Mátrai, N. – Gyurácz, J. - Mátics, R. - Bakonyi, G. (2007): A nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) lehetséges telelőterületei az EURING adatbázisok afrikai megkerülési adatok alapján.

 

Állattani Közlemények 92. 37-44 p.

44.

in Csörgő Tibor et. al (2009):

 

Magyar Madárvonulási Atlasz, Budapest, 2009.

45.

Mátrai, N. – Gyurácz, J. – Bank, L. (2008): A nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) vonulásának dinamikája, zsírraktározása és szárnymorfológiai jellemzői az őszi vonulási időszakban.

 

Ornis Hungarica 15-16. 109 p.

46.

Gyurácz, J. – Bank, L. – Bedenek, Gábor (2011): Vonuló nádiposzáta (Acrcephalus spp.) populációk szárnyhosszának, testtömegének és zsírraktárának változása 1998-tól 2014-ig.

 

Ornis Hungarica 19. 30-39 p.

47.

Gyimóthy, Zs. – Gyurácz, J. – Bank, L. – Bánhidi, P. – Farkas, R. – Németh, Á. – Csörgő, T. (2011): A vörösbegy (Erithacus rubecula) őszi vonulásának vizsgálata öt magyarországi élőhelyen.

 

Ornis Hungarica, 19. 168 p.

48.

Gyimóthy, Zs. – Gyurácz, J. – Bank, L. – Bánhidi, P. – Farkas, R. – Németh, Á. – Csörgő, T. (2011): Autumn migration of robins (Erithacus rubecula) in Hungary.

 

Biologia Section Zoology 66/3. 548-555 p.

49.

Gyimóthy, Zs. – Gyurácz, J. – Bank, L. – Bánhidi, P. – Farkas, R. – Németh, Á. – Csörgő, T. (2011): Wing-length, body mass and fat reserves of Robins (Erithacus rubecula) during autumn migration in Hungary.

 

Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (2). 203-218 p.

 

 

 

Szakdolgozatok, diplomamunkák

 

 

50.

Vass A. - Kisfalusi O. (1991): A nádiposzáták (Acrocephalus spp.) vonulásdinamikai vizsgálata.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat

51.

Serfőző S. (1993): A foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus) szárnyalakjának vizsgálata az őszi vonulási időszakban.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

52.

Horváth G. (1995): A makroszinoptikus időjárási helyzetek hatása a madárvonulás dinamikájára.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

53.

Jéri Sz. (1995): A foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus) tömeg- és zsírváltozásának vizsgálata az őszi időszakban.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

54.

Kovács J. (1995): A nádirigó (A. arundinaceus) testtömegének és a raktározott zsírmennyiségének vizsgálata az őszi vonulási időszakban.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

55.

Ihász O. (1996): A nádirigó (A. arundinaceus) szárnyalakjának vizsgálata az őszi vonulási időszakban.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

56.

Orbán L. (1996): Populációdinamikai vizsgálatok a barkóscinege (Panurus biarmicus) populációin

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

57.

Pataki M. (1997): A madárvonulás matematikai ábrázolása.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

58.

Horváth G. (1998): A foltos (A. schoenobaenus) és a cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus) vonulásdinamikájának összehasonlítása a makroszinoptikus időjárási helyzetek függvényében.

 

Pécsi Tudományegyetem, Pécs. Diplomamunka.

59.

Kiss H. (1998): A cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus) szárnymorfológiai vizsgálata az őszi vonulási időszakban.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

60.

Somlai Sz. (1998): Énekesmadarak (Passeriformes) egyedszám változása az őszi vonulási időszakban 1983-tól 1997-ig.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

61.

Lantai Z. (1999): A nádiposzáták (Acrocephalus ssp.) térbeli eloszlása az őszi vonulási időszakban.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

62.

Előházi M. (2000): A fülemülesitke (A. melanopogon) vonulásdinamikája.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

63.

Pataki M: (2000): A madárvonulás matematikai ábrázolása.

 

Pécsi Tudományegyetem, Pécs. Diplomamunka.

64.

Mörk Gy. (2001): A barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonulási dinamikája, szárnymorfológiája és zsírraktározása kor és ivar szerint.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

65.

Orbán L. (2001): Populációdinamikai és biometriai vizsgálatok egy barkóscinege (Panurus biarmicus) populáción).

 

Pécsi Tudományegyetem, Pécs. Diplomamunka. 

66.

Horváth A. - Mihácsy É. (2003): Madárvonulási atlasz. A Sumonyi és Tömördi Madárvártán gyűrűzött és megkerült madarak vonulási atlasza.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

67.

Kedves R. (2005): A füzike (Pyilloscopus spp.) populációk tér- és időbeli változásai a költés utáni időszakban.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

68.

Radasics Cs. (2007): A barátposzáta (Sylvia atricapilla), a kerti poszáta (S. borin), a mezei poszáta (S. communis) és a kis poszáta (S. curruca) őszi vonulásának összehasonlító elemzése.

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Szakdolgozat.

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós