Kezdőlap

 

Ragadozómadár-védelmi program

 

Érdekességek

Adatok

 

 

Békászó sas

(Aquila pomarina)

 

Elterjedés

 

A békászó sas költőterülete Közép-Európától kelet felé a Kaukázuson keresztül egészen a Kaszpi-mélyföldig terjed, délen pedig Délkelet-Európától Törökországon át Iránig húzódik. Elkülönült populációja található Pakisztán keleti felétől Indián keresztül Észak-Burmáig.

 

Élőhely

 

A hegy- és síkvidéki területek fenyő- és lombhullató erdeiben egyaránt költ. Kedveli a nedves rétekkel, kaszálókkal mozaikos folyóvölgyeket, a mocsaras területekkel határos erdőfoltokat.

 

 

Fészkelés

 

Fészkét öreg fákra építi a lombkorona alsó felében, rendszerint a törzs mellé. Anyaga száraz gallyakból áll, aminek belsejét folyamatosan zöldleveles ágakkal béleli.

Évente egyszer költ. A fészekalj április utolsó harmadában, május elején teljes, s általában 2, ritkábban 1 tojásból áll. A tojó 1-3 napos különbséggel rakja le a tojásokat, s az első tojás lerakása után megkezdi a kotlást. A kotlási idő 38-40 nap, az egyetlen fióka 55-57 napos korában repül ki.

 

 

Táplálkozás

 

Táplálékát kisemlősök, gyíkok, békák és madarak alkotják. Alkalmilag nagyobb rovarokat is zsákmányol.

 

Vonulás

 

Tavasszal már március első napjaiban itt lehetnek az első példányok, de zömük csak a hónap végén, április elején érkezik vissza. Ősszel szeptemberben vonulnak el, de egyes példányok novemberig is kitartanak. Az európai állomány a Boszporuszon keresztül hagyja el földrészünket. A telet Közép- és Dél-Afrikában töltik.

 

 

Állománynagyság

 

Országos állománya az 1980-as években 150 pár körül mozgott. Ezt követően jelentős állománycsökkenés következett be. Jelenleg 40-50 párra becsülhető a hazai fészkelők száma.

 

Természetvédelmi státusz

 

A békászó sas fokozottan védett madárfaj. Természetvédelmi értéke 1.000.000 Ft.

 

Védelmi lehetőségek

 

A békászó sas állományának fenntartása, növelése elsősorban a fészkelőhelyek megóvásával és a költések zavartalanságának biztosításával oldható meg. Ennek érdekében:

1. A békászó sas fészkeinek 100 m sugarú körzetében véghasználat esetén a faállományt érintetlenül kell hagyni.

2. Április 1 - augusztus 31. között a fészek 400 m sugarú körzetében az erdészeti és vadászati tevékenység tilos, ill. azok csak az erdészeti és természetvédelmi hatóságokkal egyeztetett módon történhetnek.

3. Fészkelési időszakban az élőhelyek rendszeres ellenőrzésével kell kiszűrni a költéseket zavaró tényezőket.

4.  A sasfészek környezetében tilos olyan vízügyi beavatkozásokat végezni, ami a vizes élőhelyek megszűnéséhez vezethet.

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós, Völgyi Sándor