Kezdőlap  

 

Feliratkozás a hírlevélre

A szándékot a baranya@mme.hu címre küldött levéllel lehet jelezni.

 

2023. május

2023. június

2023. július

2023. augusztus

2023. szeptember

2023. oktober

2023. november

2024. január

2024. február

2024. március-április

2024. május-június

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi hírek Baranyából

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírlevele

 

2023. december

 

Eredményeink 2023-ban

 

Hírlevelünkben röviden összefoglaljuk, hogy természetvédelmi és szemléletformáló munkánk során Baranya vármegyében milyen eredményeket értünk el.

 

Madármentés:

 

A Szigetvári Madármentő Állomásra 42 madárfaj 180 példánya került (a házigalambok nem szerepelnek az összesítésben), melyek közül 133 példányt (73,9%) sikerült visszaadni a természetnek. Két röpdét is felújítottunk, így tovább javultak a madarak elhelyezésének körülményei. A szabadon engedett példányok közül 17 a fokozottan védett, 99 a védett, 17 a nem védett kategóriába tartozott. Jelenleg 21 madarat gondozunk az állomáson.

 

  1. kép: Erdei fülesbagoly a mentőállomáson (Fotó: Trefeli Alexandra)

 

Ragadozómadár-védelem:

 

Téli időszakban folytattuk a fokozottan védett madárfajok fészkeinek felderítését a vármegye erdőségeiben. A régi és új revírekben összesen 3 fekete gólya, 7 vörös kánya, 12 barna kánya és 13 rétisasfészket találtunk. Az egyik korábban kihelyezett fészekládában kerecsensólymok telepedtek meg, így újabb költő fajjal bővült a vármegye ragadozó állománya. Jelenleg 157 fészket tartunk rendszeres megfigyelés alatt.

Január 6-9. között a nemzetközi számláláshoz kapcsolódva a vörös kányák telelő állományát vizsgáltuk. A korábbi két éjszakázóhely mellett egy harmadikat is felfedeztünk. A felmérés időszakában összesen 140 vörös kányát figyeltünk meg elsősorban az éjszakázóhelyek környezetében. A terepbejárások során 4 áttelelő barna kánya is a távcsöveink elé került.

Január 13-15. között az egész Kárpát-medencére kiterjedő téli sasszámlálásban vettünk részt. A terepbejárások során az egyéb ragadozó madarak adatait is feljegyeztük. A vármegyében összesen 60 rétisast, 227 egerészölyvet, 21 vörös kányát, 18 vörös vércsét, 17 kékes rétihéját, 7 karvalyt, 3 héját, 2 barna rétihéját, 1 barna kányát, 1 gatyás ölyvet, 1 vándorsólymot, 5 erdei fülesbaglyot és 3 kuvikot figyeltünk meg.

 

  2. kép: Rétisasok (Fotó: Hantai Péter)

 

Az erdei fülesbaglyok téli gyülekezőhelyein január 20-23. között végeztünk számlálást. Összesen 71 baranyai településen jártunk, és 99 helyszínt (templomkertek, temetők, fenyőkkel vegyes utcai fasorok, parkok) vizsgáltunk át részletesen. Ezek közül 36 település 44 helyszínén észleltük a baglyok jelenlétét. Számukat 415 példányra becsültük.

Költési időszakban folyamatosan ellenőriztük a fokozottan védett fajok ismert fészkeit, így a barna kányák kivételével (a faj esetében fészekalj-vizsgálatokat nem végzünk) pontos adatok állnak rendelkezésünkre a fészkekben nevelkedő fiókák számáról. A sikeres költések során 22 feketególya-, 10 vöröskánya-, 39 rétisas-, 1 vándorsólyom- és 4 kerecsensólyom-fióka repült ki a baranyai fészkekből.

A kányák jeladózását idén is folytattuk. Június folyamán összesen 4 vöröskánya- és 2 barnakánya-fiókára szereltünk fel jeladót. A műholdas nyomkövetés során kapott adatok segítenek bennünket a kányák vonulásával kapcsolatos kérdések tisztázásában.

Sikeres évet tudhat maga mögött a vörös vércsék védelmére irányuló programunk. Az őszi-téli viharok a mezőgazdasági területeken kihelyezett költőládáinkban sok kárt tettek, de a problémák zömét sikerült orvosolnunk. Áprilisban 809 vércseláda várta költésre a madarakat a vármegyében. A foglalási arány 26,7%-os volt. A 216 lakott ládában 191 pár vörös vércse és 26 pár erdei fülesbagoly telepedett meg (az egyik ládában a baglyok után vércsék is költöttek). A sikeres költések eredményeként 611 vércsefióka- és 63 bagolyfióka repült ki.

 

  3. kép: Kidőlt fa épen maradt vércseládával (Fotó: Müller Ernő)

 

Áramütés-megelőzés:

 

Az ősz folyamán Beremendtől Drávafokig végeztünk terepbejárásokat a középfeszültségű szabad légvezetékek nyomvonalain. A felmérések közel 100 km hosszú vezetékszakaszt érintettek. A vizsgálatok során Beremend térségében több helyen is jelentős madárelhullást tapasztaltunk. A problémákat jeleztük az áramszolgáltatónak, melynek kezdeményezésére más szervezetek (természetvédelmi hatóság, DDNPI) bevonásával közös bejáráson egyeztettük a szükséges tennivalókat. Az érintett szakaszok madárbaráttá történő átalakítására várhatóan 2024. első felében sor kerül.

Egy korábbi jelzésünk alapján az áramszolgáltató leszigetelte Görcsönydoboka határában annak a kb. 2 km hosszú középfeszültségű szabad légvezetéknek az oszlopait, ahol korábban jelentős pusztulással szembesültünk. A madárbarát vezetéksorok száma örvendetes módon gyarapodik a vármegyében, és várhatóan tovább mérséklődik az áramütés miatti madárpusztulások mértéke.

 

Gyöngybagolyvédelem:

 

A templomtornyokba és padlásokra kihelyezett 161 költőládából 59 db-ot (36,6%) foglaltak el költésre a madarak. Összesen 32 pár gyöngybagoly, 17 pár macskabagoly, 2 pár kuvik, 1 pár füleskuvik és 10 pár vörös vércse költését kísértük figyelemmel. Két ládában a macskabaglyok költésének befejezése után vörös vércsék is költöttek, az egyik ládában pedig egyidejűleg költöttek a gyöngybaglyok és a vörös vércsék (gyöngybaglyok a belső rekeszben, vércsék a külső rekeszben).

Két év kihagyás után a gyöngybaglyoknál ismét voltak második költések. A párok 64,5%-a költött kétszer. Annak ellenére, hogy a ládafoglaló párok száma alig nőtt, a kirepülő fiókák száma csaknem négyszeresére emelkedett. Az eredményes költések során 288 gyöngybagoly-, 40 macskabagoly-, 3 kuvik-, 2 füleskuvik- és 27 vörösvércse-fióka repült ki.

A baglyok költőhelyein rendszeresen összegyűjtöttük a köpeteket. A 105 köpetmintát kiértékelésre átadtuk a PTE kisemlőskutatással foglalkozó szakembereinek.

 

  4. kép: Kitakarított költőláda a belső rekeszben forgács aljzattal (Fotó: Harcos Gábor)

 

Fehérgólya-védelem:

 

A teljes vármegyére kiterjedően ismét elvégeztük a fészkelő állomány felmérését. Ezúttal 266 fészket vettünk nyilvántartásba. Ezek közül 47 maradt lakatlan, míg 4 fészket magányos gólyák foglaltak el. Összesen 215 gólyapár fészkelésének lehettünk tanúi. Az állomány 20 párral nőtt a tavalyihoz képest, ami 10,3%-os gyarapodást jelent. A 47 lakatlan fészek kicsit soknak tűnik, de ezek közé számítjuk azokat a fészkeket is, amiket a fészekfoglaló párok építettek a költési időszak vége felé (játékfészkek). Arányuk meghaladja a 23%-ot.

A költések sikerességét jelentősen befolyásolta a májusi csapadékos időszak és a júliusi jégverés, főleg a megye délnyugati részén. A párok közel egynegyede (53 pár) nem repített fiókákat, de a költési eredmény még így is jónak mondható. A 162 sikeresen költő pár 454 fiókát nevelt fel. A kirepült fiókák átlagszáma a sikeresen költő párok esetében 2,80 fióka, az összes fészkelőpárra számítva 2,11 fióka volt. A felmérők 14 öreg gólya és 31 fióka pusztulásáról is beszámoltak.

Kérésünkre az áramszolgáltató 12 új fészektartót helyezett ki villanyoszlopokra a korábban épült fészkek esetében. Madárbaráttá alakítottak át 3 db transzformátoroszlopot és 2 db rácsos szerkezetű acéloszlopot is, ahol korábban a gólyák áramütésben pusztultak el.

Romonyán egyik önkéntesünk koordinálásában, helyi összefogással a légvédelmi szirénáról leesett gólyafészket sikerült pótolni. A sziréna cilinderét kicserélték, és fészekalapot építettek rá. A gólyák, ha kicsit későn is, de elfoglalták a nekik felkínált lehetőséget, költésre azonban már nem maradt idejük.

 

  5. kép: Kereszten pihenő gólyapár (Fotó: Bank László)

 

Madárállomány felmérések és a kapcsolódó védelmi programok:

 

A vetési varjak áprilisi felmérése során ezúttal csak 7 településen találtunk fészektelepeket. A nyilvántartásba vett 90 kolóniában összesen 2278 párra becsültük a költő párok számát. Ez 18,5%-os gyarapodást jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A füsti és molnárfecskék mennyiségi viszonyait 8 településen vizsgáltuk. A tavalyi adatokkal való összehasonlításra azonban csak 5 mintavételi hely esetében volt lehetőségünk (Basal, z Helesfa, Martonfa, Somogyapáti, Szilvás). Az állományváltozás trendje a felmért községekben pozitív változást mutatott. A füsti fecskék esetében a költő párok száma a tavalyi 126 párról 161 párra (+27,8%), míg a molnárfecskéké 38 párról 54 párra (+42,1%) nőtt.

A változások előjele nem mindegyik községben volt azonos. Míg füsti fecskéknél négy településen nőtt, egyben csökkent az állomány, addig a molnárfecskepárok száma két településen nőtt, háromban pedig változatlan maradt.

Kacsóta, Nagyváty és Óbánya belterületén idén az alapfelmérésre került sor. Kacsótán 40 pár füsti fecske és 4 pár molnárfecske, Nagyvátyon 38 pár füsti fecske és 8 pár molnárfecske fészkelt. Óbányán érdekesen alakult a helyzet. Itt 71 pár molnárfecske költött, de füsti fecskéket már nem találtunk.

A vízimadarakra irányuló havi felméréseket 3 erre a célra kijelölt halastavon folytattuk. A Mindennapi Madaraink Monitoringja és a Madáratlasz Program keretében pedig a gyakori, illetve a vármegyében fészkelő összes madárfaj elterjedésére vonatkozóan gyűjtöttünk adatokat.

Az év folyamán befejeztük a 2022. évi madárfaunisztikai adatok rendszerezését. Önkénteseink tavaly 2942 jelentést küldtek be számítógépes nyilvántartásunk számára. A jelentések összesen 25 793 adatot tartalmaztak.

A terepbejárások 211 baranyai település közigazgatási területét érintették. A felmérések során 229 madárfaj előfordulását bizonyítottuk. Ez éves rekordnak számít a megfigyelések eddigi történetében. A megfigyelt madarak összes száma 723 393 példány volt.

 

  6. kép: Hajnalmadár a Szársomlyón (Fotó: Stölkler Nándor)

 

A www.baranyamadar.hu honlapunk "Madárfaunisztika" menüpontjába az év folyamán felraktuk az 1979-1989 közötti megfigyeléseink adatait. 1960-tól kezdve most már 30 évnyi adatbázist tártunk a nyilvánosság elé.

 

Énekesmadár telepítés:

 

Önkénteseink 51 mesterséges odútelepet ellenőriztek rendszeresen a vármegyében. Összesen 404 db odúról kaptunk adatokat. Ezek közül 212 db-ot (52,5%) foglaltak el költésre a madarak. A foglalási arány 5,1%-kal nőtt a tavalyihoz képest. Ezúttal is 11 faj költését figyeltük meg. A legnagyobb számban a széncinegék költöttek (142 pár).

Kuriózumnak számít a vörös vércsék odúfoglalása, amire eddig még nem volt példa. A szülőmadarak sellyei kastélypark egyik macskabagolyodújában telepedtek meg, és sikeresen felnevelték 3 fiókájukat.

 

Téli madáretetés:

 

A téli madáretetéshez ezúttal is 30 mázsa napraforgót szereztünk be a betakarítás időpontjában (ekkor a legolcsóbb), és osztottunk szét magigénylő önkénteseink között. A magot mindenki számára a beszerzési áron biztosítottuk.

 

Madárgyűrűzés:

 

A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson három ciklusban bonyolítottuk le (ill. bonyolítjuk) a madárgyűrűző táborokat. Pontos adatokat egyelőre nem tudunk közölni, mert a téli gyűrűzési akciók még az év utolsó napján is tartanak. Az már biztosra vehető, hogy a jelölt madarak szám 14 ezer példány körül alakul. Esély van arra is, hogy megdől az egy évben gyűrűzött madárfajok száma is, hisz olyan ritkaságok is a hálóba akadtak, mint a réti fülesbagoly és a hegyi billegető (első ízben gyűrűzött fajok a táborozások történetében). A táborok munkáját közel 200 önkéntes segítette.

 

  7. kép: Réti fülesbagoly az egyik új gyűrűzött faj (Fotó: Pitó Andor)

 

Madárbarát kertek:

 

A programba regisztráltak közül az év folyamán 5 magánszemély és 3 intézmény (2 óvoda, 1 iskola) madárvédelmi munkáját ismertük el a "Madárbarát kert" (Madárbarát óvoda, Madárbarát iskola) tábla átadásával. Velük együtt 213-ra bővült a táblatulajdonosok köre Baranya vármegyében.

 

Kétéltű- és hüllővédelem:

 

A békák tavaszi mentését idén is a hagyományos helyszíneken, Orfűn és Sikondán szerveztük meg. Orfűn március elején raktuk ki a terelőhálókat a Kis-tó és a Pécsi-tó mellett a közlekedési utak szegélyén. Összesen 4269 béka, túlnyomó többségében barna varangy volt a "zsákmány" a mentés teljes időszaka alatt, ami több mint háromszorosa a 2022. évi egyedszámnak.

A sikondai tavaknál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával folyó mentésben mindössze 298 béka került elő, 44,1%-kal kevesebb, mint tavaly. Itt terelőhálók már nem lettek kifeszítve. A park munkatársai és az önkéntesek az aktuális időpontokban a közút mellett járőrözve gyűjtötték össze a varangyokat. Az eredményt némileg torzítja, hogy egyes estéken a forgalom jelentős csökkenése miatt már akkor sem volt szükség járőrözésre, amikor a békák még mozogtak.

 

Botanikai felmérés:

 

A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson, a bokrosban kialakított standard hálóállások 3-4 méter széles gyepsávjaiban ismét megszámoltuk a virágzó orchideákat. A terület június közepéig víz alatt állt, ezért csak a tövek egy része hajtott ki. A kétszeri számlálás során összesen 28 mocsári kosbor, 8 hússzínű ujjaskosbor és 1 békakonty virágzását figyeltük meg. A virágzó tövek száma lényegesen kevesebb volt a tavalyinál. A tartós vízborítás legalább akkora problémát jelent e növényfajok életciklusában, mint az aszályos időjárás.

 

Élőhely-rekonstrukció:

 

A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány tulajdonában lévő kővágótöttösi gyepen kora tavasszal ismét elvégeztük a feltörekvő cserjék irtását, de erre csak a szélterületeken volt szükség. Nyár végén pedig első ízben traktoros kaszálással biztosítottuk a gyepjelleg fennmaradását.

 

  8. kép: A terület kora tavaszi látképe a cserjeirtás után (Fotó: Bank László)

 

Szemléletformálás:

 

Más szervezetek által lebonyolított rendezvényeken. 6 alkalommal vettünk részt önálló standdal. A Fülemülék Éjszakáját áprilisban és májusban 1-1 helyszínen szerveztük meg. A Madármegfigyelő Napokon csak Sumonyban fogadtuk az érdeklődőket, viszont minden eddiginél több megfigyelési pontot kapcsoltunk be a rendszerbe. Terepbejárásokat 25 település közigazgatási határában végeztünk. Összesen 102 madárfaj 14.041 példányát figyeltük meg. Egyéb közösségi programok (előadások, kirándulások, madaras foglalkozások, gyűrűzési és madártelepítési bemutatók, bagolyles, vetélkedő) megvalósítására 24 alkalommal nyílt lehetőségünk. A szemléletformáló akciók során rendszeresített látogatókönyvünket 1590 fő írta alá.

 

Tájékoztatás, kapcsolatok:

 

Havi hírleveleinket 22 megyei, ill. országos szerkesztőséghez és a hírlevélre feliratkozott 2675 magánszemélyhez juttattuk el közvetlenül az interneten keresztül. A citromail.hu végződésű címek nagy részét sajnos törölnünk kellett a nyilvántartásunkból, mivel azokat a használat fizetőssé tétele miatt a magánszemélyek többsége megszüntette. A www.baranyamadar.hu weboldalunkat folyamatosan frissítettük a természetvédelmi programjaink során keletkezett új adatokkal.

 

  9. kép: Madaras foglalkozás Pécsett a Radnóti utcai oviban (Fotó: Vince Etel)

 

Ha Önt eredményeink meggyőzték és egyetért törekvéseinkkel, kérjük, segítse helyi természetvédelmi munkánkat. Támogatását a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány 11731001-20124953 számú számláján tudjuk fogadni, de adományát online módon is befizetheti bankkártyája segítségével a www.donably.com/baranyamadar oldalon. Elkötelezettségét igazából a természet fogja meghálálni!

 

 

Vissza a lap tetejére

 

            

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós, Völgyi Sándor